Ronde tafelgesprek: donderdag 23 november 2023

Sociale Veiligheid: kun en wil je als OR altijd vrijuit spreken?

November is dé Maand van de Medezeggenschap! Daar dragen wij als medezeggenschapsteams van de Clercq Advocatenen bureau MEDE graag aan bij door samen een ronde tafelgesprek te organiseren, waarbij medezeggenschappers met elkaar kunnen discussiëren en van elkaar kunnen leren.

Sinds een aantal jaren is er heel wat te doen over sociale veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag wordt steeds vaker ter discussie gesteld en wordt eerder gemeld. Dit leidt soms tot conflicten en vaak tot onderzoek en verbetermaatregelen. Vertrouwenspersonen hebben het druk.

Dat werkt direct en indirect door in het OR-werk. Direct: hoe maak je sociale veiligheid bespreekbaar en hoe ga je als OR om met (anonieme) meldingen of signalen? Indirect: Hoe veilig is het in de OR-vergadering en in de overlegvergadering met de bestuurder? Kun en wil je daar wel altijd vrij uit spreken? Of houden we ons daar liever in, omwille van de lieve vrede? En als we niet helemaal vrijuit kunnen spreken, wat kunnen we doen om de sfeer gestaag opener te maken?

Het is wat ons betreft tijd dit onderwerp aan de ronde tafel de aandacht te geven die het nodig heeft.

Renate Vink-Dijkstra en Rieneke Schouwenaar zullen deze rondetafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de belangrijkste facetten van sociale onveiligheid en de dilemma’s, die dat in de medezeggenschap kan opleveren. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden.

 

Afbeelding voor Sociale Veiligheid: kun en wil je als OR altijd vrijuit spreken?

Het programma

Wanneer?   

Donderdag 23 november 2023

Waar?     

De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden, Hoge Rijndijk 306

14:30 uur                   Inloop met koffie / thee

15:00 uur                   Welkom en inleiding

15:15 – 15:45              Ronde tafel discussie

15:45 – 16:00             Pauze

16:00 – 16:30             Ronde tafel discussie

16:30 – 17:00              Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting

17:00                            Borrel

 

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel, dus meld je vóór 10 november aan. Dat kan door een e-mail te sturen naar:  b.vandam@declercq.com.  

LET OP: per organisatie kunnen maximaal 2 leden deelnemen.

 

Graag tot 23 november!

Afbeelding voor Het programma

MEDE omdat

we weten wat vernieuwing van medezeggenschap voor u betekent

Tenslotte