Verzoek toepassing procedure

Afbeelding voor Verzoek toepassing procedure
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
 • Maatwerk standaard bij ons is
 • 300+ tevreden klanten
 • Binnen 1 werkdag antwoord

Wanneer?

Heeft u  een verschil van inzicht over de te volgen procedure met uw bestuurder? Wil de OR de bestuurder houden aan een correcte naleving van de juiste procedures? Maar is het moeilijk om zo’n spannende brief correct te verwoorden? 

Waarom?

Om te zorgen dat er een goed gesprek met de bestuurder plaats vind over de procedurele geschillen. Om te zorgen dat het standpunt van de OR helder, goed beargumenteerd en procedureel juist verwoord wordt. Om te zorgen dat het gesprek niet alleen om de procedures gaat, maar waarom die voor de medewerkers en de OR belangrijk zijn.

Wat?

 • bestuderen van brieven en andere stukken die relevant zijn voor het geschil 
 • gesprek met een OR-lid die tot nu toe bij het dossier betrokken is 
 • toepassen van de geëigende procedures, dat wil zeggen: procedures die juridisch kloppen en die recht doen aan het belang van de medewerkers en de OR 
 • een brief schrijven waarin we de bestuurder verzoeken de juiste procedure te volgen 
 • een advies aan de OR opstellen over vervolgstappen 

Wat hebben we nodig? 

 • elevante stukken, brieven of notulen over het gegroeide verschil van inzicht 
 • een gesprek met een OR-lid die rechtstreeks bij dit dossier betrokken is 
 • € 250,- 

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Kees staat als adviseur voor je klaar. Hij beantwoordt graag jouw vragen.