Vernieuwing medezeggenschap

Afbeelding voor Vernieuwing medezeggenschap
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Trends in ontwikkeling van organisaties en arbeidsverhoudingen

Organisaties worden platter, informatievoorziening gaat sneller en wordt transparanter. Medewerkers worden meer gezien als professionals die niet alleen werknemer zijn, maar ook uitgedaagd worden om verantwoordelijkheden te dragen die niet direct binnen de functie passen. Zo worden medewerkers gevraagd diverse teamtaken en teamrollen in te nemen. Met de komst van een nieuwe generatie managers zien we ook daar een ontwikkeling in de richting van meer dienend en coachend leiderschap.

We zien ook organisaties waar steeds meer gebruik worden gemaakt van flexibele arbeidskrachten wat extra uitdaging vraagt voor het bewaken van de samenhang en de kwaliteit van de samenwerking in het werk.

Vragen voor medezeggenschap

Hoe verhoudt de formele, gekozen medezeggenschap zich tot die organisatieontwikkeling? Wordt de ondernemingsraad links en rechts ingehaald door managers die met hun team zelf de medezeggenschap vorm geven? Wordt directe participatie de nieuwe werkelijkheid? Wat stelt de WOR nog voor in deze ontwikkeling?

Het zijn allemaal terechte vragen. Ook omdat de uitgezette koers van organisaties nogal op gespannen voet staan met de werkelijkheid van alle dag. De weerbarstigheid van veranderingen, het gemak waarmee oud gedrag en oude patronen weer opkomen. Zowel aan de kant van zeggenschap als medezeggenschap.

Onze expertise

MEDE heeft een enorme ervaring waar het gaat om adviseren van zowel medezeggenschap als directie, management en HR bij de ontwikkeling of vernieuwing van medezeggenschap. Want als er een ding is wat wij geleerd hebben: ontwikkeling en vernieuwing van medezeggenschap doe je samen. Juist daar onderscheiden we ons van veel andere bureaus. Onze kracht zit in het faciliteren van de echte dialoog, we hebben een hele bak aan ervaringen en voorbeelden van wat wel en niet werkt.

Onze adviseurs

Onze MEDE-werkers die u kunnen helpen bij ontwikkeling en vernieuwing van medezeggenschap:

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Kees staat als adviseur voor je klaar. Hij beantwoordt graag jouw vragen.