TMA – Talent- en Motivatieanalyse

Afbeelding voor TMA – Talent- en Motivatieanalyse
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Drijfveren, talenten en motivatie

De TMA-methode brengt de persoonlijkheid van een persoon in kaart door het meten van 22 drijfveren. De TMA methode gaat er vanuit dat iedere score op een drijfveer bepaalde talenten met zich meebrengt. Drijfveren en talenten vormen samen het voorkeursgedrag van mensen: het gedrag dat mensen het liefst vertonen als ze zelf ongehinderd mogen kiezen. De mate waarin die talenten aanwezig zijn, maakt dat we nauwkeurig kunnen voorspellen:

  • Welk voorkeursgedrag mensen willen laten zien
  • Welke competenties sterk, redelijk, of minder goed ontwikkelbaar zijn

Op basis hiervan kunnen goede individuele ontwikkelplannen worden gemaakt. Met de TMA-methode hebben we een wetenschappelijk onderbouwd instrument met een krachtige gemeenschappelijke taal van drijfveren en talenten. Meer weten? Bekijk dan het filmpje!

TMA-scan

Hoe werkt het in de praktijk? Als je wilt weten wat jouw drijfveren en talenten zijn, of welke competenties je kunt ontwikkelen,  dan ontvang je van ons een link naar onze portal. Je gaat op een rustige plek zitten waar je ongestoord de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Nadat je die hebt ingevuld, komen we bij je langs om met het TMA-rapport om deze aan je toe te lichten. We zullen daarbij aandacht besteden aan uitleg over de drijfveren en de talenten en we geven je een beeld van de ontwikkelbaarheid van competenties, er is immers een directe link met jouw scores op drijfveren (die zich uiten in talenten) en de mate waarin competenties ontwikkeld kunnen worden.

Matchen en ontwikkelen

Vervolgens, als je dat wenst, gaan we kijken naar in hoeverre jouw talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties matchen op een profiel. Wij beschikken over een standaardcompetentieprofiel van een voorzitter, secretaris, ‘gewoon’ OR-lid en van ambtelijk secretarissen. Omdat niet elke OR dezelfde rol heeft of in dezelfde omgeving functioneert, kunnen we dat profiel voor jou op maat aanpassen. Opnieuw krijg je dan via onze TMA-portal een link naar een 0- tot 360-graden feedback. Je scoort jouzelf, maar kunt ook anderen uitnodigen jou te scoren op de competenties die horen bij jouw huidig profiel óf het gewenste profiel. De resultaten bespreken we met je  en vertalen dit met jou tot een persoonlijk ontwikkelplan.

Ontwikkelen van het team

Als OR-lid ben je natuurlijk niet alleen. Je maakt onderdeel uit van een team. MEDE helpt bij de ontwikkeling van het gehele team. Als alle teamleden een TMA-scan heeft gemaakt is dat een goed startpunt om te kijken naar de beelden en verwachtingen over elkaars bijdragen en gewenste ontwikkeling, binnen de context van de ambities en ontwikkelrichting van de OR als geheel.  Indien jouw team ook gebruik heeft gemaakt van de 360-graden feedback-optie, kunnen we dat beeld nog scherper formuleren en richting aan geven. Met één tot  twee workshops ondersteunen we het team om gerichte stappen te zetten in de ontwikkeling.

Coaching

DB-leden, ambtelijk secretarissen en OR-leden kunnen door ons als vervolg hierop gecoacht worden bij het realiseren van hun ontwikkeldoelen. We helpen hen optimaal gebruik te maken van hun potentie, en omgekeerd helpen we hen scherp te zijn op het voorkomen van valkuilen. Ook hier is het TMA-rapport een prachtig middel om het gesprek daarover goed te voeren. MEDE beschikt over een aantal competentieprofielen voor voorzitter, secretaris, OR-lid en ambtelijk secretaris die we kunnen gebruiken voor ontwikkelplannen.

Waar we dit al eerder hebben gedaan

Bij vele van onze klanten hebben we TMA als instrument ingezet om zicht te krijgen op de talenten van de leden van de ondernemingsraad, en om het team op een gerichte manier door te ontwikkelen.

Onze experts

Annette Tas, Marcel Daems, Nico Siffels en Kees Roest zijn onze TMA-experts. Zij voeren persoonlijk, betrokken en professioneel de gesprekken over de TMA-analyse. Daarnaast verzorgen zij en Richard Priem teamtrainingen op basis van de TMA-teamanalyse en coachen zij individuele OR-leden, ambtelijk secretarissen met behulp van de TMA-methode.

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Kees staat als adviseur voor je klaar. Hij beantwoordt graag jouw vragen.