Starttraining

Als je begint in de ondernemingsraad

Als nieuw ondernemingsraadslid komt er veel op je af. Er zullen veel vragen bij u opkomen: wat is nou precies een ondernemingsraad? Wat wordt er verwacht van een ondernemingsraad? Hoe zit het met de WOR? Naast deze vraagstukken over rol en positie komt er nog veel meer kijken bij het OR-werk.

Afbeelding voor Starttraining
Afbeelding voor Starttraining
Afbeelding voor Starttraining
Hulp nodig?

Saskia kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Alles over het OR-werk

Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van het OR-werk, besluitvorming en samenwerking met andere ondernemingsraadsleden en bestuurder. Om ervoor te zorgen dat je als ondernemingsraadslid snel volwaardig meedraait in de ondernemingsraad bieden we je deze instapdag aan. Op deze dag en daaraan voorafgaand in een e-learningmodule verwerf je basiskennis en inzichten die nodig zijn bij het vervullen van jouw taak.

De starttraining: e-learningmodule vooraf

Voorafgaand aan de trainingsdag doorloop je een e-learning waarin de belangrijkste elementen van een nieuw OR-lid aan bod komen.

Daarin starten met een aantal filmpjes waarin de taak, positie en bevoegdheden van de ondernemingsraad worden toegelicht. We staan stil bij Ook komen enkele praktijksituaties langs die je met de nieuwe kennis kunt beoordelen. Je kijkt naar jouw persoonlijke motivatie en naar jouw talenten en competenties voor het OR-werk.

We bieden je ook de uitgebreide download: Goed van Start, waarin je alles kunt nalezen en soms wat extra informatie krijgt aangeboden.

De starttraining: de trainingsdag

Met andere nieuwe OR-leden gaan we de e-learning verdiepen. Dat doen we door met een aantal uitdagende praktijksituaties te stoeien: hoe voorgelegd met de vraag hoe een ondernemingsraad daarbij gebruik kan maken van zijn bevoegdheden. De trainer presenteert vervolgens een stappenplan voor het OR-werk en u neemt een aantal stappen onder de loep. Tenslotte bespreken we welke aanknopingspunten deze dag geboden heeft voor de praktijk. We bieden deze training als open inschrijving aan, maar kan ook in-company worden gehouden.Vraag naar de mogelijkheden.

De starttraining: de resultaten:

  • Je weet wat er wordt verwacht van de ondernemingsraad en van jou als OR-lid;
  • Je weet wat de positie is van de OR in de organisatie en welke contacten van belang zijn voor de OR;
  • Je kent de bevoegdheden in de Wet op de Ondernemingsraden;
  • Je weet hoe je als OR effectief en efficiënt uw werk kunt organiseren;
  • Je weet wat je kunt verwachten van het overleg met de bestuurder.

Waar we dit al eerder hebben gedaan

Bij veel klanten hebben we de start begeleid. Daarbij hanteren we een maatwerkaanpak als het gaat om nieuwe of vernieuwde teams. Individuele nieuwe OR-leden kunnen zelfstandig de e-learning volgen en instromen in een open inschrijvings-startdag voor nieuwe OR-leden.

Onze experts

De volgende ervaren trainers zullen de starttrainingen verzorgen.

Saskia de Schutter trainer MEDE

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Saskia staat als adviseur voor je klaar. Ze beantwoordt graag jouw vragen.