Organisch veranderen

Elke ondernemingsraad krijgt er mee te maken

De procedures van de WOR zijn in de afgelopen decennia niet veranderd, maar de praktijk van organiseren en veranderen wel degelijk. Reorganisaties in één slag komen bijna niet meer voor, managers staan een geleidelijke manier van veranderen voor, wat ze dan organisch veranderen of dynamisch organiseren noemen. Er wordt geëxperimenteerd en  lean, agile en scrum werken zijn aan de orde van de dag. De organisatie verandert geleidelijk. Als men aan de verandering begint weet men vaak nog niet hoe de eindsituatie er uit zal zien. Het is daarbij de vraag of er ooit sprake zal zijn van een eindsituatie. De organisatie groeit immers steeds organisch door.

Afbeelding voor Organisch veranderen
Afbeelding voor Organisch veranderen
Afbeelding voor Organisch veranderen
Hulp nodig?

Saskia kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Visie en werkwijze OR onder de loep

In onze praktijk zien we een aantal dilemma’s waar ondernemingsraden mee dealen. Als er een praktijk als hierboven beschreven gaat ontstaan, dan zit er voor de ondernemingsraad maar één ding op: vroeg instappen. Snel de gedachten ordenen, tot een voorlopig standpunt komen en op grond daarvan input gaan leveren in het besluitvormingsproces. Zorgen dat OR-leden – in verschillende gremia naast de overlegvergadering – invloed gaan uitoefenen. Daarnaast blijft vanzelfsprekend de WOR van toepassing en dat geeft medezeggenschappers vaak het gevoel dat zaken vooruitlopend op de advies- en instemmingsaanvraag al geregeld zijn, een lastig spanningsveld!

MEDE helpt OR’en om nieuwe werkwijzen uit te proberen aan de hand van het projectmatig werken. We starten door samen met de klant een lopend thema/verandertraject te kiezen als experiment. Zo wordt werkenderwijs – onder onze begeleiding – ervaring opgedaan met vernieuwing van medezeggenschap. Steeds wordt geëvalueerd waar verbetering mogelijk is. Na afsluiting van een onderwerp wordt een volgend nieuw onderwerp gekozen. Zo groeit een OR naar een nieuwe manier van werken.

Lean, Agile, Scrum, zelfsturing

Als managers zelf hun medewerkers tijdens veranderingen (Lean, Agile Scrum etc.) actiever betrekken bij het voorbereiden en uitwerken van belangrijke besluiten, dan is het onvermijdelijk dat er bovendien overlappen ontstaat met het OR werk. Dit levert in de praktijk veel onduidelijkheid en irritatie op bij zowel OR als bestuurder. Een heroriëntatie op taken op bij de OR is dan vaak het gevolg. Dubbel werk heeft niet veel zin en leidt vaak tot irritatie.

Naast dubbelingen zien we hier overigens ook een nieuwe taak voor de OR. De OR kan meedenken over de kwaliteit van de medezeggenschap die de manager biedt. Hier kan de OR, met alle ervaring die hij op het gebied van medezeggenschap heeft, een zinvolle bijdrage leveren. 

Onze expertise

We brengen rondom dit soort vraagstukken verschillende expertises in: organisatiekunde, veranderkunde en gedegen kennis van de WOR.

Onze adviseurs

Voor vraagstukken rondom organisch veranderen kunt u terecht bij:

Saskia de Schutter trainer MEDE

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Saskia staat als adviseur voor je klaar. Ze beantwoordt graag jouw vragen.