OR verkiezingsmenu

in drie gangen naar succesvolle verkiezingen

Heeft u als ondernemingsraad binnenkort verkiezingen? Dan is ons verkiezingsmenu voor u wellicht die smakelijke afwisseling die u al zo lang zocht? Onze chefs, Annette Tas en Marcel Daems, hebben hun best gedaan om een gevarieerd driegangenmenu samen te stellen.

Afbeelding voor OR verkiezingsmenu
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Voorgerecht: Management én OR gaan samen voor succesvolle verkiezingen!

Na dit essentiële voorgerecht, staat medezeggenschap goed op de agenda, in een jasje dat past bij de organisatie zoals die zich ontwikkelt. Management en OR hebben doelen geformuleerd en afspraken gemaakt hoe zij samenwerken in de werving van kandidaten.

Voorgerecht verkiezingsmenu

Wij begeleiden één sessie tussen OR en management over de rol en betekenis van medezeggenschap na de verkiezingen. Wat verwachten we er samen van? Wat moet het opleveren? Aan het eind van deze sessie wordt een keuze gemaakt uit welke campagne-aanpak het beste aansluit bij jullie situatie en wensen. Wij hebben een set van creatieve campagne-aanpakken, ontwikkeld in samenspraak met een denktank van medezeggenschappers. Hiermee inspireren we tot het vinden van een aanpak die aansluit bij jullie organisatie en die ook, binnen de beschikbare tijd, praktisch uitvoerbaar is.

Hoofdgerecht:  Campagne volgens de KISS!-formule

Gedurende deze belangrijke maar vooral niet overdadige gang, voeren jullie de creatieve en campagne doelmatig uit. Dat doen we volgens de KISS formule (Keep It Smart and Simple). Deze bestaat uit een fase waarin kandidaten zeer gericht worden geworven, in een combinatie van voordracht, individuele benadering en ondersteund door een krachtig verhaal dat tenslotte oproept tot verkiezingen.

Hoofdgerecht verkiezingsmenu

We begeleiden de commissie of werkgroep vanuit OR én organisatie die de campagne uitwerkt. We zorgen voor een simpel en uitvoerbaar plan, dat leidt tot goede kandidaten. De ondersteunende campagne blinkt uit in eenvoud en kracht, waarbij we de bestaande creativiteit bundelen en focussen. We zetten oude en nieuwe media in een slimme combinatie in. In de campagneaanpak is nadrukkelijk aandacht voor de rollen en taken van ondernemingsraad, management, HR, bestuurder.

Nagerecht:   Praktische overdracht en inwerken met een OOO-plan

Jullie bieden als zittende OR met een Ondernemingsraad Overdracht-  en Ontwikkelplan de nieuwe OR tools aan om een goede start te maken. Dat is niet ‘regeren over je graf’, maar een weldoordacht advies waar de volgende OR baat bij heeft:

  • waar aandacht te besteden bij de belangrijkste inhoudelijke thema’s;
  • waarop te letten in het overleg;
  • hoe snel én gedegen nieuwe OR-leden in te werken en/of te begeleiden zodat zij snel inzetbaar zijn;
  • wat belangrijk is om in een OR-ontwikkelings- en ondersteuningsplan op te nemen.

We bieden jullie een startdocument met een aantal richtinggevende vragen. Aan de hand hiervan begeleiden we jullie, als jullie dat wilen, met het systematisch uitwerken van deze vragen. Dit kan goed worden gedelegeerd binnen de OR aan leden die ofwel inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor thema’s, als aan het DB voor de sturingsvragen. We betrekken hierbij ook bestuurder, HR en management, waar dit gewenst wordt.

Onze maîtres die het menu serveren:

Annette Tas en Marcel Daems helpen jullie om concrete stappen te zetten naar succesvolle verkiezingen.

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Kees staat als adviseur voor je klaar. Hij beantwoordt graag jouw vragen.