Hybride werken

Afbeelding voor Hybride werken
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord

Corona heeft een flink effect gehad op het kantoorwerken: kantoor verplaatste zich naar thuis. Nu is er in heel Nederland de beweging naar “hybride” werken. Deels ingegeven op het indammen van besmettingsrisico’s, deels omdat veel medewerkers ook graag thuis werken. De verhouding op fulltime basis is vaak: 3 dagen op kantoor en 2 dagen thuiswerken. Wat betekent dit voor medewerkers en de organisatie? Hoe kan de OR hier een goede rol in spelen?

Onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn onder meer:

  1. Arbeidsvoorwaarden: vergoedingen, werktijden 
  2. Cultuur van samenwerken – de “spelregels” 
  3. Rantsoenering van kantoorwerkplekken
  4. Inrichting kantoor (incl. 1,5 meter)
  5. ICT-faciliteiten voor thuiswerken 
  6. Ergononomie op de thuiswerkplek
  7. Psychosociale arbeidsbelasting

Wij helpen jullie

Het is een complex geheel, waar diverse belangen een rol spelen en zelfs dilemma’s kunnen optreden voor de ondernemingsraad: hoe rijm je bijvoorbeeld de behoefte van medewerkers om (gedeeltelijk) thuis te werken met de arbo-normen als het gaat om gezond ergonomisch werken? Kun je daar pragmatisch en toch zorgvuldig mee omgaan?

Wij helpen de ondernemingsraad om een heldere visie te ontwikkelen op hybride werken die ook verder gaat dan de korte termijn van concrete regelingen. En we helpen uiteraard ook om die concrete regelingen/afspraken zo uit te werken dat ze in lijn zijn met jullie visie. We hebben diverse voorbeelden van andere organisaties die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Quick scan Hybride Werken

Om als OR een visie te ontwikkelen, is het zinvol om na te denken over wat thuiswerken aan consequenties heeft voor zowel de medewerkers als de organisatie. Hierdoor kun je een scherper beeld krijgen over wat het nieuwe beleid op kan leveren, maar ook wat belangrijke randvoorwaarden zijn waaraan aandacht besteed moet worden.

Als u de quickscan invult ontvangt u van ons een overzicht met de vragen, ingedeeld naar: voor- en nadelen voor medewerker en/of organisatie.

Onze adviseurs

Onze adviseurs die u helpen bij het onderwerp Hybride werken

Vragen naar aanleiding van onze diensten?

Kees staat als adviseur voor je klaar. Hij beantwoordt graag jouw vragen.