Afbeelding voor Samenwerking tussen organisaties
Afbeelding voor Samenwerking tussen organisaties
Hulp nodig?

Saskia kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Teamcoaching

Samenwerking tussen organisaties

Jeugdgezondheidszorg

Afbeelding voor Samenwerking tussen organisaties

In de regio Haaglanden is een bijzondere situatie. In het verleden ontstond door bestuurlijke besluiten een opdeling in de Jeugdgezondheidszorg. Twee instellingen houden zich hier nu mee bezig, ieder vanuit een eigen rol en aanpak. Het gaat om JGZ Zuid-Holland-West en de GGD Haaglanden. Medewerkers van beide instellingen komen elkaar in de praktijk tegen op scholen van basis- en voortgezet onderwijs bij de ondersteuning van de scholen voor preventie en gezondheidseducatie. Dat werkt soms wel, maar ook soms niet goed. De directies van beide organisaties het voornemen hebben elkaar te versterken en tegenwerking te voorkomen. Beleidsmedewerkers van beide organisaties namen daarom het initiatief om de werkers in het veld bij elkaar te roepen en de samenwerking te verbeteren. Uitgangspunt: de scholen moeten meerwaarde ervaren van de bijdragen van beide organisaties, en er vooral geen last van hebben.

Co-creatie en resultaat

Samen met de klant besloten we tot een bijeenkomst van een dagdeel. Van elke organisatie sloten elk 7 medewerkers aan. We adviseerden om in de aanpak aan te sluiten bij de drijfveren van de medewerkers. En daarbij te kiezen voor de methode van het waarderend onderzoek. Dit leidde ertoe dat de drijfveren van de groep snel naar boven komen en we schakelden op de energie en de ideeën die uit de groep kwamen.

Dit bleek voor het merendeel van de deelnemers uitstekend te werken. De focus op het doel: betere preventie en voorlichting/educatie over gezondheid, leidde er al snel toe dat de medewerkers met elkaar op meerdere niveaus aanbevelingen deden voor verbetering van de samenwerking. De successen werden gul gedeeld en welgemeend gewaardeerd. Dit zorgde ervoor dat de deelnemers vooral kansen voor zichzelf zagen.

Aanbevelingen kwamen op het niveau van de onderlinge directe samenwerking, op tactisch niveau, voor aansturing en ondersteuning vanuit management en op beleidsniveau.

Deze expert werkte aan de casus

Marcel Daems was als procesbegeleider betrokken bij het samen met de klant inrichten van de workshop.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

We werken niet alleen voor teams met medezeggenschap. Ook andere teams die ondersteuning nodig hebben op het gebied van samenwerken kunnen we goed helpen.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?