Afbeelding voor Versterken positie ondernemingsraad
Afbeelding voor Versterken positie ondernemingsraad
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
OrganisatieveranderingPositionering OR

Versterken positie ondernemingsraad

Een casus uit de overheidssector

Afbeelding voor Versterken positie ondernemingsraad

Aanleiding

In een kleine gemeente is er een wisseling in de top. De nieuwe gemeentesecretaris zet een langdurig traject van omzetting van een oud functiehuis naar fuwa-systeem HR21, even on hold. Maar daarmee wordt er nog geen echte duidelijkheid gecreëerd voor de organisatie en medewerkers. De gemeentesecretaris heeft een andere visie en gaat met het MT aan de slag om één team te worden.  De ondernemingsraad, die in de vorige periode veel moeite had gedaan om het proces rond de omzetting van het functiehuis zorgvuldig te laten verlopen, geeft de nieuwe gemeentesecretaris de ruimte, maar merkt dat de OR niet echt voorin betrokken wordt, ondanks de afspraken daarover. 

Wat te doen? De OR stapt naar ons toe met deze vraag.

Aanpak

Onze adviseur was al in een eerder stadium bij het HR21-traject betrokken om vanuit inhoud en proces mee te denken om de OR goed te positioneren. De kleine OR voelt zich in het overleg met bestuurder(s) sterk afhankelijk van zijn doelgerichte én verbindende voorzitter. Zij oogt kordaat, maar voelt zich daardoor ook wel wat onzeker en soms ook alleen in de struggle van de OR. Daarom zoekt ze onze adviseur op om regelmatig te sparren. Dan moedigen we vooral aan, ook door te bevestigen. De koers die zij samen met de OR kiest, is meestal de juiste. We denken mee op de inhoud, schrijven mee aan de brieven om deze puntig te houden en hoofd- en bijzaken goed te scheiden. In een enkel geval schuift de adviseur in een overleg aan als steun voor zowel de hele OR en soms specifiek voor de voorzitter. Als het te ongemakkelijk wordt, doet de adviseur een meta-interventie om de communicatie weer goed op gang te brengen.

Met de komst van de nieuwe bestuurder is het erg wennen aan zijn soms amicale en soms wat boze stijl. Het sparren wordt dan intensiever. De adviseur coacht de voorzitter en adviseert waar nodig.  

Resultaat

De OR voelt zich gesterkt in zijn positie en opvatting over zijn rol. Met name de eigen consistente koers helpt de OR om zich steviger neer te zetten. Het aanmoedigen en bevestigen heeft de voorzitter geholpen te vertrouwen op haar eigen visie en overlegkwaliteiten.  

Deze experts werkten aan de casus

Zowel Marcel Daems als Nico Siffels hebben aan deze casus hun bijdrage geleverd. Marcel zowel als adviseur en coach van de voorzitter als trainer van de OR. Nico als ‘vliegende keep’ die een tweetal malen meedacht en invloog voor de OR.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?