Afbeelding voor TMA voor teamontwikkeling
Afbeelding voor TMA voor teamontwikkeling
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
MaatwerktrainingTeamcoachingTMA

TMA voor teamontwikkeling

Nieuwe OR ROC Amsterdam/Flevoland bouwt aan het team

Afbeelding voor TMA voor teamontwikkeling

Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 was een nieuwe OR gekozen voor het ROC Amsterdam/Flevoland. Een groot deel van de OR was vernieuwd. Van de dertien leden waren er acht nieuw in de OR. De OR wilde graag snel en goed inzicht in de kwaliteiten van de leden en ook echt bouwen aan het team.

Onze aanpak

We zijn met de TMA (Talent en Motivatie-Analyse) aan de slag gegaan. De dertien OR-leden en de ambtelijk secretaris hebben de scan in de TMA-portal ingevuld. Daarna hebben we 1-op-1 met iedereen een terugkoppelgesprek gevoerd waarin getoetst werd of de TMA-rapportage ook in voldoende herkend werd.

In november volgde een tweedaagse teamtraining, waarin gedurende een hele dag de TMA goed met elkaar werd doorgenomen en toegepast. De deelnemers gaven een korte pitch waarin zijzelf een keuze maakte welke 4 uitgesproken talenten naar voren wilde brengen. Daarover werden over en weer vragen gesteld. Langzaam maar zeker ontstond er inzicht in de persoon achter de persoon.

Vervolgens hebben we de TMA-teamanalyse losgelaten op de OR totaal en hebben de twee commissies gekeken naar wat de teamanalyse per commissie betekent voor de onderlinge samenwerking en vooral naar hoe de verschillende talenten optimaal ingezet kunnen worden. Na de training heeft het DB ook met behulp van de TMA gekeken naar wat deze zegt over de samenwerking. Als vervolg hierop coachen we ook de voorzitter/DB om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De voorzitter opereert in twee teams: de OR als totaal en het DB als kernteam

Resultaat

Door de inzet van de TMA-methodiek was er een goede start van het team. De teamleden hebben inzicht in elkaars kwaliteiten en meer begrip voor de valkuilen die aan die talenten kunnen zitten. Voor de commissies heeft het goed gewerkt, met name waar veel uiteenlopende talenten zaten en waar het nogal zoeken was naar het stroomlijnen van ideeën en meer doelgericht werken.

De voorzitter heeft concrete tools gekregen om het gesprek over de samenwerking in DB en OR te begeleiden.

Deze expert werkte aan de casus

Marcel Daems was als trainer verantwoordelijk voor alle terugkoppelgesprekken van de TMA en verzorgde de training in nauwe samenspraak met het nieuwe DB van de OR.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

De TMA-methode biedt prachtige mogelijkheden om als individueel OR-lid, of ambtelijk secretarissen aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Maar ook teams kunnen er veel aan doen om bewust te worden van de kracht en die ook naar boven te halen. De combinatie van tea- en individuele aanpak werkt dan als vliegwiel voor ontwikkeling.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?