Afbeelding voor Teamontwikkeling: van vastlopen naar samenwerken
Afbeelding voor Teamontwikkeling: van vastlopen naar samenwerken
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Teamcoaching

Teamontwikkeling: van vastlopen naar samenwerken

Een team professionals werkt weer met plezier samen

Afbeelding voor Teamontwikkeling: van vastlopen naar samenwerken

Kan een vastgelopen team weer echt gaan samenwerken? Ook als er al het een en ander is geprobeerd zonder effect? In deze casus geven wij een inkijkje in onze aanpak met aandacht voor de teamleden en het resultaat.

Wel willen maar niet kunnen. Dat was mijn conclusie na een eerste verkennend gesprek met 2 teamleden, de HR-manager en de directeur over een vastgelopen team. Een roep om hulp naar mij terwijl uiteindelijk het team het zelf moet doen.

Het ging om een team met 12 gedreven professionals. Hun vergaderingen benoemden ze als demotiverend, onderling mopperden ze vooral op de buitenwereld (andere teams, leidinggevenden), teamopdrachten werden moeizaam opgepakt en nooit afgerond en de teamleden trokken zich terug op hun individuele werkzaamheden. Vanuit directie en HR werd de noodzaak gezien dat het team ondersteuning nodig had en werd aan het coachingstraject groen licht gegeven.

De stappen in het teamcoachtraject

  • De start van het traject was de stap om tot overeenstemming te komen over de aanpak. Dat startte met een gesprek met alle teamleden en met de manager van het team, de observatie van een vergadering en vervolgens het bespreken van de aanpak met alle betrokkenen. De gesprekken met alle teamleden bleken cruciaal: er was inmiddels veel voorgevallen en acceptatie door de teamleden daardoor niet vanzelfsprekend. De teamleden besloten met elkaar dat ze met mij en met mijn aanpak aan de slag wilden: het eerste resultaat in het traject.
  • De eerste teamdag had een programma dat is samengesteld in overleg met het team. De vier vastgestelde thema’s zijn uitgewerkt in interactieve werkvormen. De aanpak was betrokken en direct. De teamleden zijn voor het eerst sinds tijden echt met elkaar in gesprek geweest en kregen inzicht in patronen waardoor het team telkens vastliep. Bijvoorbeeld dat de teamleden de verantwoordelijkheid bij de ander leggen en niet bij zichzelf. Tijdens deze dag zijn de eerste stappen gezet in de verbeterde samenwerking en zijn er afspraken gemaakt voor de voorliggende periode.
  • Na een aantal maanden is er tijdens een teamvergadering geëvalueerd. De samenwerking was verbeterd maar er werden vier zaken benoemd die nog moesten worden opgepakt. Tijdens deze vergadering werd ook, na wat doorprikken van mijn kant, de roze olifant benoemd waar het team al langere tijd omheen draaide. Ik heb aangegeven dat eerst deze verstoring uit de weg moest worden geruimd, voordat de eerder genoemde zaken konden worden opgepakt. We hebben toen afgesproken dat we twee bijeenkomsten zouden plannen, de eerste waarin “de roze olifant” zou worden besproken, en de tweede voor twee openstaande punten. Het team pakte zelf de andere twee punten op.
  • Tijdens de tweede teambijeenkomst waren een aantal harde, persoonlijke noten te kraken. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we de afspraak gemaakt hoe dit besproken zou worden en wat de spelregels waren voor veilige omgeving voor alle teamleden. Het werd een stevig maar fair gesprek.
  • De derde teambijeenkomst stond in het teken van de kwaliteiten van de teamleden. De teamleden hebben elkaar feedback gegeven en zij hebben aangegeven wat ze willen inzetten en ontwikkelen in hun functie. Daarnaast is opnieuw gekeken naar de samenwerking en de vergaderingen, en de conclusie was dat die enorm waren verbeterd!

Resultaat

De teamleden hebben een enorme stap gezet in de verbetering van de samenwerking en het vergaderen. Na de laatste bijeenkomst heb ik nog twee keer uitgebreid bijgepraat met de senior van het team. De zaken werden opgepakt door de teamleden en het was al snel duidelijk dat ze geen externe meer nodig hadden om te kunnen functioneren. En hoe jammer het ook is om afscheid te moeten nemen, een team dat weer op eigen benen kan staat is het mooiste resultaat van een teamcoaching!

Deze expert werkte aan de casus

Annette Tas heeft het beschreven traject vormgegeven, overlegt met de betrokken en uitgevoerd.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?