Afbeelding voor Samen werken aan een OR waarin iedereen actief meedoet!
Afbeelding voor Samen werken aan een OR waarin iedereen actief meedoet!
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
TeamcoachingTraining en coaching

Samen werken aan een OR waarin iedereen actief meedoet!

“Vroeger hield ik mijn mond, nu praat ik mee.” Ananth, vakman en OR-lid

Afbeelding voor Samen werken aan een OR waarin iedereen actief meedoet!

Met een apart begeleidingstraject heeft de OR van een onderhoudsbedrijf werkend voor een  woningcorporatie geïnvesteerd in de ontwikkeling van OR-leden. Leden die zich minder zeker voelden in hun rol en niet altijd uit de verf kwamen in vergaderingen hebben zich middels dit traject ontwikkelt tot professionele OR-leden met zelfvertrouwen.

In een interview met deze vier OR-leden (Ananth Arumugan, Mark Mansvelder, Robert de Jager en Stefan Looman), OR voorzitter Klaas Bos en Annette Tas van MEDE die het traject heeft opgezet en begeleid hebben wij gesproken over de aanleiding, het traject, leren in de praktijk en het resultaat. Hieronder is een korte samenvatting te lezen, het hele interview is te vinden via deze link.

De aanleiding

“We wilden en konden nog meer leren om beter voor de dag te komen in de eigen vergadering en de vergadering met de bestuurder” Robert, vakman en OR-lid

In deze OR was net als in vele andere OR-en een groep leden die actief en zichtbaar was en een groep die vooral luisterde en reageerde. De voorzitter had zich als doel gesteld bij zijn aantreden om alle leden actief mee te laten doen in de OR. Hij zag dat er potentie zit in deze OR-leden maar het kwam er niet vanzelf uit, bleek na een half jaar.

Tijdens de cursus van de OR zagen zowel de voorzitter als de betreffende leden dat er een achterstand was in kennis en vaardigheden die een andere aanpak vroeg dan een gezamenlijke training met de hele OR. Klaas heeft hierin het voortouw genomen en heeft MEDE gevraagd om een voorstel te doen. Deze opzet is besproken met de betreffende leden, er zijn onderwerpen aangevuld en de leden hebben zich gecommitteerd dat zij hier tijd en aandacht in wilden stoppen.

Inmiddels werd ook duidelijk dat de organisatie aan de vooravond stond om te fuseren met de moederorganisatie. Dat betekende dat de OR-leden andere onderwerpen en andere overlegsituaties in het vooruitzicht hadden. Kortom een extra reden om aan de slag te gaan

Het traject

“Leren in de praktijk vraagt vertrouwen en een back-up” Klaas, voorzitter OR

In dit leertraject vormde de groep van 4 OR-leden een leergroep, waarin de individuele leerdoelen centraal stonden. De basis waaruit wij hebben gewerkt waren vier bijeenkomsten. Ter ondersteuning stond op onze digitale leeromgeving informatie klaar over verschillende onderwerpen, zoals het voorbereiden van een vergadering, het lezen van stukken en het woord nemen in de vergadering. Daarnaast hebben de leden ook individuele online coaching gehad wanneer leerdoelen of ervaringen uit de praktijk daarom vroegen. Het traject had een doorlooptijd van negen maanden. Het traject is afgesloten met een presentatie van alle deelnemers over hun leerervaringen. Dit hebben zij allemaal op hun eigen manier vormgegeven.

In het interview geven de OR-leden aan dat ze het prettig vonden dat ze aan hun eigen doelen konden werken maar wel samen bezig zijn geweest. Ook de informatie op het leerplatform heeft geholpen: een video kun je meerdere keren bekijken of luisteren, tijdens een bijeenkomst hoor je een uitleg slechts 1x.

Leren in de praktijk

“In het begin ging het best een beetje stroef, maar we rolden erin. Het ging steeds beter en we kregen ook positieve feedback. En dan gaat het lopen” Mark, vakman en OR-lid

Er was dus voldoende informatie en ondersteuning voor de OR-leden voor handen, maar uiteindelijk was het doel om in de vergadering beter voor de dag te komen. En dat vraagt ook om te gaan leren en ontwikkelen in de praktijk van die vergaderingen. Een spannende stap, omdat het dan opeens voor het “echie” is. Om de OR-leden hierin te ondersteunen, is er gezorgd voor vertrouwen, ruimte om te ontwikkelen en feedback.

Na elke bijeenkomst hebben de OR-leden zich doelen gesteld voor de vergaderingen in de komende periode. Ze kenden elkaars doelen, zodat ze elkaar feedback konden geven. En de doelen werden ook gedeeld met de OR en met name ook de voorzitter.

Mooi voorbeeld was het voornemen van Stefan om in te grijpen als er teveel werd uitgeweid in de vergadering. Doordat de voorzitter op de hoogte was, heeft hij niet zelf ingegrepen en er zelfs een schepje bovenop gedaan. Stefan heeft daardoor echt kunnen oefenen, feedback gekregen en een positieve ervaring gehad. Hij kan dit nu toepassen in de vergaderingen van de OR, maar ook op andere plekken.

De leden gaven in het interview aan dat met name het goed voorbereiden op de vergadering een heel belangrijk leerpunt voor hen is geweest. Voor de een betekende dat het leren en oefenen met het lezen van de stukken. En voor de ander het opschrijven van de inbreng en dat ook oefenen.

Het resultaat

“Ik heb veel geleerd en zelfvertrouwen gekregen. Ook geleerd van mijn mede-cursisten. En ik gebruik het in het OR-werk maar ook daarbuiten”. Stefan, vakman en OR-lid

In het interview geven alle OR-leden aan dat ze nu meer zelfvertrouwen hebben, mondiger zijn en veel makkelijker het woord nemen in de vergadering, ook als de bestuurder daarbij is.

Dat heeft het OR-werk voor henzelf leuker gemaakt, en ook voor de andere OR-leden. Er is een veel gelijkwaardiger gesprek ontstaan, waarin nieuwe invalshoeken worden ingebracht door deze OR-leden. Ook de bestuurder heeft aangegeven dat hij merkt dat de bijdrage van deze leden is toegenomen.

Deze experts werkten aan de casus

Annette Tas heeft als trainer en coach dit traject opgezet en uitgevoerd.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?