Afbeelding voor Organisatie in beweging
Afbeelding voor Organisatie in beweging
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesReorganisatie

Organisatie in beweging

ondersteuning Groepsondernemingsraad Gemeente 's-Hertogenbosch

Afbeelding voor Organisatie in beweging

Begin van dit jaar werd MEDE door de GOR van gemeente Den Bosch gevraagd om een dag te begeleiden waarin de GOR een organisatieontwikkelingsplan wilde bespreken. Naast enkele ontwikkelopgaven die te maken hebben met eenvoud en integraal werken, was ook een wijziging van de organisatiestructuur aangekondigd.

Er speelde nog iets anders

Naast de inhoudelijke beoordeling van het voorgenomen besluit, speelde er voor de GOR nog wat anders. De komst van een nieuwe WOR bestuurder maakte dat de GOR op een andere manier werd aangesproken. De medezeggenschap binnen de gemeente kende al jaren het goed gebruik dat de GOR al vroeg in het proces van beleidsvorming aangehaakt was. De GOR kreeg daardoor invloed door betrokkenheid in de fase van beleidsvorming. Het feitelijk adviseren was dan meestal een formele afronding van een medezeggenschapstraject. Onder regie van de nieuwe WOR bestuurder verliep het proces nu anders, en werd de GOR geïnformeerd over een plan dat als een gesloten voorstel op tafel kwam. Naast het gemis van betrokkenheid van de GOR bij de beleidsvorming, werd ook sterk getwijfeld aan draakvlak binnen de organisatie.

De GOR leden moesten duidelijk wennen aan een andere betrokkenheid en was zoekend naar een effectieve manier om een betekenisvolle inbreng en invloed te kunnen hebben op het voorgenomen besluit. De bestuurder wilde vooral een advies zodat hij door kon met de uitrol van de plannen.

Aanpak

De ondersteuning vanuit MEDE aan de GOR bestond uit enkele bijeenkomsten waarin we samen hebben gekeken hoe de GOR zowel inhoudelijk als procesmatig haar rol kon nemen. Belangrijk voor de GOR was daarbij om de rust en de ruimte te nemen om inhoudelijk door te vragen op de onderbouwing en uitwerking van de voorgenomen plannen.

De rol die de adviseur van Mede vervulde, was vooral gericht op het bevragen van de GOR en het doen van suggesties over hoe in het adviestraject de invloed vergroot kon worden. De voorzitter van de GOR heeft gezorgd voor verbinding en afstemming tussen de GOR leden onderling, de GOR en de adviseur,  en de GOR en de bestuurder. Een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen GOR en adviseur kan verlopen, waarbij de GOR gevoed wordt, maar wel eigenaar blijft van haar eigen advies.

Resultaat

Onder het motto, de plannen moeten uitlegbaar zijn, en we willen tot een afgewogen advies komen, is de GOR het gesprek aangegaan. Door open te communiceren met de achterban en de bestuurder verantwoordelijk te maken voor een goed onderbouwd plan heeft de GOR grote invloed uitgeoefend. De open (soms confronterende) en respectvolle houding van de GOR werd binnen de organisatie bijzonder gewaardeerd . Het vasthouden aan het onvermogen om te adviseren op een onvolledig plan, was in deze situatie een effectief drukmiddel dat de GOR heeft weten te benutten om haar invloed uit te oefenen.

Deze experts werkten aan de casus

Kees Roest was als adviseur en procesbegeleider betrokken bij dit traject en schakelde daarbij goed tussen de eigen deskundigheid binnen de GOR en zijn aanvullende rol. Door het stellen van de juiste vragen en het ordenen en prioriteren van de vraagstukken hielp hij de GOR zijn rol en taak goed in te vullen.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

MEDE heeft veel ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en de rol van medezeggenschap bij de overheid. Een specifieke deskundigheid, omdat de medezeggenschap bij de overheid altijd te maken heeft met de politieke dimensie.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?