Afbeelding voor Onveiligheid op de werkvloer
Afbeelding voor Onveiligheid op de werkvloer
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Governance

Onveiligheid op de werkvloer

ondernemingsraad houdt de rug recht

Afbeelding voor Onveiligheid op de werkvloer

Een ondernemingsraad van een zorginstelling kreeg veel klachten vanuit de achterban over slechte dienstroosters en over het niet goed uitvoeren van zorgplannen op sommige afdelingen. De ondernemingsraad kaartte deze problemen aan in de overlegvergadering, maar kregen geen poot aan de grond. De bestuurder “herkende zich niet in de problemen”.

Zelf onderzoek doen

Dat was reden voor de OR om dan maar zelf een onderzoek in te stellen. De OR-leden interviewden op een aantal afdelingen, medewerkers en leidinggevenden. De uitkomsten deden de OR-leden schrikken: veel medewerkers gaven aan dat de problemen al veel langer liepen, maar dat ze niet durfden klagen. Bestuurder en enkele managers riepen medewerkers die kritiek naar voren brachten op een intimiderende manier tot de orde. En sterker nog: toen de OR-leden op de afdelingen bezig waren met hun onderzoek, kregen medewerkers te horen dat ze niet met de OR-leden mochten praten, en OR-leden kregen te horen dat ze als ze zo door gingen zelf in de problemen zouden raken.

Ook deze OR was moedig genoeg om zich niet uit het veld te laten slaan: ze kaartten de onveilige werksfeer aan, eerst bij MT en bestuurder, toen bij de Raad van Toezicht. Ze wisten voor elkaar te krijgen dat er onafhankelijk toezicht kwam (wat ze gelijk gaf), en toen via een toetsingsverzoek bij een governance-commissie af te dwingen dat de Raad van Toezicht uiteindelijk stappen zette.

Onze bijdrage

MEDE adviseerde de ondernemingsraad in het stapsgewijs aan de orde stellen van het probleem, bij de vele pogingen tot overleg met bestuurder en toezichthouders, en uiteindelijk, bij de te zetten van de juiste juridische stappen, in samenwerking met de Clercq advocaten. Daarnaast trainde MEDE ook de nieuw gekozen OR om in nieuwe samenstelling een krachtig team te worden.

Resultaat

Het was een lange weg, maar het resultaat was dat een nieuwe bestuurder met de medewerkers kon gaan bouwen aan een hersteld vertrouwen.

Deze experts werkten aan deze casus

Nico Siffels was de vaste adviseur van de ondernemingsraad, Richard Priem fungeerde als vaste trainer als interne sparringpartner voor Nico en Marcel Daems trainde de tussentijds gekozen nieuwe ondernemingsraad en hielp om een krachtig team te behouden.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?