Afbeelding voor Ontwikkeling decentrale medezeggenschap
Afbeelding voor Ontwikkeling decentrale medezeggenschap
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
TeamcoachingTMAVernieuwing MZ

Ontwikkeling decentrale medezeggenschap

De OR van Zorgbalans springt in het diepe

Afbeelding voor Ontwikkeling decentrale medezeggenschap

Om aan te kunnen sluiten bij de zorgbehoeften van de cliënten organiseert Zorgbalans de zorg steeds dichter om de cliënt heen. Op deze wijze kan er flexibel en sneller worden ingespeeld op de (gewijzigde) vraag van de cliënt. Bestuurlijk betekent dit dat er vanuit kleinere organisatie eenheden de zorg voor de cliënt wordt geregeld en uitgevoerd. Daardoor worden meer beslissingen op een decentraler niveau binnen de organisatie genomen. Van de medewerkers binnen een team wordt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht voor de zorg en de wijze waarop dat verleend wordt binnen hun unit.

Aanpak

Vanuit deze visie op zorg besloot de OR samen met directie en management om de medezeggenschap anders in te richten. De OR-leden richtte zich in verschillende bijeenkomsten op de vraag hoe de ideale toekomstige medezeggenschap er uit zou moeten zien. Dit kan niet anders dan de moed op te brengen om over de eigen schaduw heen te kijken. Concreet: bestaande samenwerkingspatronen en medezeggenschapsstijl ter discussie stellen. De OR-leden kiezen voor twee ‘vleugels’ binnen de OR. Eén commissie richt zicht nadrukkelijk op decentrale medezeggenschap en de ontwikkeling daarvan, de andere commissie richt zich op strategische afwegingen op centraal niveau. Door hier de afgelopen zittingsperiode een individueel ontwikkelingstraject naast te laten lopen, zorgt de OR voor een professionele ontwikkeling die zijn weerga niet kent. 

Resultaat

Een passende invulling van medezeggenschap door de gehele organisatie in lijn met een visie op zorg voor cliënten.  

Deze experts werkten aan de casus

Richard Priem is als eerste verantwoordelijk voor dit bijzonder ontwikkeltraject. Annette Tas speelt een belangrijke rol in de uitvoering met de ondersteunende TMA-methodiek die gebruikt wordt voor de individuele leertrajecten.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

MEDE heeft ruime ervaring met vernieuwing van medezeggenschap in een krachtenveld waar verschillende stakeholders samen moeten werken om een goed resultaat neer te zetten. Wij ondersteunen met maatwerktrainingen, denken mee over een ontwikkelgerichte aanpak. We noemen dat ook wel een opleidingsplan of ontwikkelplan.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?