Afbeelding voor Onderhandelingen door OR over arbeidsvoorwaarden
Afbeelding voor Onderhandelingen door OR over arbeidsvoorwaarden
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Arbeidsvoorwaarden

Onderhandelingen door OR over arbeidsvoorwaarden

OR gaat voor een goede AVR!

Afbeelding voor Onderhandelingen door OR over arbeidsvoorwaarden

Aanleiding

Een snelgroeiend internationaal bedrijf, gekenmerkt door diverse overnames, heeft een uitgebreide mix van bedrijfsregelingen en arbeidsvoorwaarden. Met een bestaande cao en aanvullende regelingen, streeft de directie naar meer gepersonaliseerde arbeidsvoorwaarden buiten de cao om. De ondernemingsraad (OR), nieuw in het onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden, staat voor een aanzienlijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Om deze nieuwe rol adequaat te vervullen, vraagt de ondernemingsraad advies bij MEDE.

Aanpak

Ons traject met de ondernemingsraad omvat diverse werkmiddagen, gericht op het verstrekken van essentiële kennis over hun nieuwe rol en de vereiste vaardigheden. We evalueren de noodzakelijke stappen voor een succesvolle onderhandeling, waarbij de relatie tussen de vakbond en ondernemingsraad uitgebreid wordt besproken. Parallel hieraan maakt de werkgever en de ondernemingsraad plannen voor een vruchtbare dialoog over een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (AVR), vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst.

Deze voorbereiding leidt tot een reeks afspraken over de fundamentele aspecten, zoals de juridische verankering van de rol van de ondernemingsraad en verbeterde informatievoorziening, cruciaal voor een gelijkwaardige onderhandelingspositie. Het inrichten van een specifieke arbeidsvoorwaardencommissie (AVR-commissie) door de ondernemingsraad, samen met het betrekken van de achterban via klankbordgroepen, versterkt de onderhandelingsstructuur.

Resultaat

De eerste AVR, gezamenlijk overeengekomen met de medewerkers, geniet breed draagvlak onder zowel de OR als de werknemers. Dit markeert een significante stap in het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming. Hoewel niet alle verschillen direct overbrugbaar waren, biedt de eerste AVR een basis voor verdere stappen naar uniformiteit.

Het integreren van het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met het stroomlijnen van het HR-beleid heeft aanzienlijke voordelen opgeleverd. De OR heeft inmiddels met succes meerdere onderhandelrondes voltooid, steeds ondersteund op maat naar de behoeften van de organisatie. Doordat de OR leert, wordt de rol van de externe ondersteuning anders ingevuld en kleiner.

Deze aanpak toont aan dat actieve en goed ondersteunde onderhandelingen door de OR essentieel zijn voor het realiseren van eerlijke, op maat gemaakte arbeidsvoorwaarden die zowel de werknemers als de onderneming ten goede komen.

Deze experts werkten aan de casus

Rieneke Schouwenaar werkt als adviseur met een ruime ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ook met bedrijfskundige kennis voor deze klant. Daarnaast maakt ze gebruik van de kennis en ervaring van Nico Siffels en traint Kees Roest de commissie arbeidsvoorwaarden in de kunst van het onderhandelen.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

Alle ondernemingsraden die met vragen rondom arbeidsvoorwaarden spelen, kunnen onze hulp inroepen. Dat kunnen onderhandelingen zijn over een heel arbeidsvoorwaardenpakket, maar ook rondom specifieke regelingen.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?