Afbeelding voor Medezeggenschap vernieuwen in de praktijk
Afbeelding voor Medezeggenschap vernieuwen in de praktijk
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesVernieuwing MZ

Medezeggenschap vernieuwen in de praktijk

Twintig zorgorganisaties experimenteren met nieuw vormen van medezeggenschap

Afbeelding voor Medezeggenschap vernieuwen in de praktijk

Onder de titel “breng beweging in de medezeggenschap” heeft de branchevereniging voor de sector verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) een project gestart met als doel de vernieuwing van de medezeggenschap in de VVT-sector te stimuleren. MEDE heeft het project inhoudelijk vormgegeven en begeleid. Actiz wilde de medezeggenschap versterken omdat ondernemingsraden door de schaalvergroting op grote afstand van de werkvloer zijn geraakt, en ook omdat ondernemingsraden een steeds nadrukkelijker verantwoordelijkheid op het gebied van het invullen van arbeidsvoorwaarden krijgen.

Aanpak

Na een oproep van Actiz meldden zich 20 zorgorganisaties om mee te doen. Opzet van het project was gezamenlijk experimenteren met nieuwe werkvormen en met elkaar leren van de ervaringen. Op een startcongres dromen bestuurders, HR-managers en OR-leden gezamenlijk over nieuwe werkvormen. Ze bespreken wat er goed gaat en wat ze zouden willen verbeteren. Iedere zorgorganisatie pakt uit de bak verzamelde ideeën er een uit waarmee ze een half jaar experimenteren. Gedurende het half jaar wisselen ze met enige regelmaat ervaringen uit, en brengen elkaar ook weer op nieuwe ideeën.

Door het stapsgewijs vernieuwen en het uitwisselen van praktijkervaringen, kwamen er al snel een aantal kansrijke vernieuwingsrichtingen. Werkvormen die pasten in de praktijk van de VVT-organisaties en die gemakkelijk in te voeren zijn. 

Resultaat

Het project werd afgesloten met een slotcongres, waarop de kansrijke vernieuwingsrichtingen werden gepresenteerd en waarop de gezamenlijk geleerde lessen werden besproken.  De vernieuwingsrichtingen zijn vertaald in z.g. interactieve PDF’s waarmee uiteindelijk alle Actiz-leden hun voordeel kunnen doen

Deze experts werkten aan de casus

Aan dit project hebben primair Nico Siffels, Rieneke Schouwenaar en Richard Priem hard getrokken. Rieneke als projectleider en adviseur, Nico als adviseur over de vernieuwingsrichtingen en Richard als dagvoorzitter van de conferenties. Bij die conferenties boden Annette, Kees en Marcel extra ondersteuning in subgroepen als procesbegeleiders. De samenwerking met Actiz was hecht. De Actiz medewerkers leverden input op de organisatie van het project, het verzamelen van de resultaten en de vertaling in interactieve PDF’s.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

MEDE heeft niet alleen in de VVT-sector ervaring met de ontwikkeling en vernieuwing van medezeggenschap. Ook bij andere zorgsectoren, welzijn, overheid en in de profitsector zijn we actief om samen met ondernemingsraad, directie en management en HR een traject uit te zetten waarbij het vooral gaat om passende medezeggenschap. Passend bij de organisatieontwikkelingen en de betrokkenheid van medewerkers.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?