Afbeelding voor Jumbo Supply Chain een eigen AVR
Afbeelding voor Jumbo Supply Chain een eigen AVR
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
ArbeidsvoorwaardenMaatwerktraining

Jumbo Supply Chain een eigen AVR

Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden

Afbeelding voor Jumbo Supply Chain een eigen AVR

De (C)OR van Jumbo is door de werkgever gevraagd om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden in de Supply Chain. Het CAO overleg tussen werkgever en vakbonden was geklapt en werkgever sprak de voorkeur uit om verder met de (C)OR te onderhandelen over een AVR (arbeidsvoorwaardenregeling). Een nieuwe taak voor de medezeggenschap, zij zijn bij de beslissing om dit ‘al dan niet te doen’, zeker niet over één nacht ijs gegaan.

De vraag van de klant

Er komen in deze situatie een hoop vragen op de OR af, zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe zorgen we ervoor dat er een goede AVR voor werknemers komt, die beter is dan de huidige CAO?
  • Zijn wij/hoe worden wij een geschikte onderhandelingspartner?
  • Onder welke voorwaarden willen wij onderhandelen?
  • Hebben we genoeg kennis en ervaring in huis om deze taak goed op te pakken?

De OR heeft een team van specialisten om zich heen verzameld die de AVR-commissie heeft geholpen om deze taak succesvol op te pakken. Dit ging onder andere om een ervaren onderhandelaar, communicatiedeskundigen, een jurist, trainers en procescoaches om de medewerkers op een goede manier te betrekken bij het onderhandelproces.

Onze aanpak

In de voorbereiding heeft MEDE trainingen/ werkconferenties verzorgt over de rol en positie van de OR tijdens een AVR-traject. Daarnaast is tijdens de bijeenkomsten aandacht besteedt aan de inhoudelijke verschillen tussen een AVR en de CAO. Aan de hand van een plan van aanpak en afspraken over bevoegdheden en werkwijze (vastgelegd in een convenant) is de OR aan de slag gegaan. Gedurende belangrijke momenten in het proces waren er steeds sessies met de OR en OC’s om gezamenlijke besluiten te nemen over belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de ‘inzet van onderhandelingen’ en het onderhandelresultaat zelf.

MEDE heeft in dit traject bovendien een gezamenlijke opdracht voor (C)OR en management Jumbo uitgevoerd. In een kort tijdsbestek is geïnventariseerd wat er aan wensen en eisen leefde bij de medewerkers. In klankbordgroepen is hierover gediscussieerd. Dat resulteerde weer in een advies van klankbordgroepen aan de onderhandelpartners.

Tot slot heeft MEDE een ervaren onderhandelaar geleverd, die als lid aan de onderhandelcommissie is toegevoegd.

Resultaat

Alle betrokken medewerkers is gevraagd in te stemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De AVR-commissie heeft een AVR opgeleverd die massaal door betrokken medewerkers van de Supply Chain is ondertekend en ook voor iedereen een verbetering opleverde ten opzichte van de CAO. Voor ons een voorbeeld van een succesvolle samenwerking van klant met de adviseurs en trainers van MEDE!

Deze experts werkten aan de casus

Deze klus hebben we als team gezamenlijk geklaard, met een sterke inzet van alle diverse kwaliteiten: Rieneke bij het continu schakelen met de werkgever, en met haar kennis van onderhandelingsprocessen en financieel beleid. Richard in het trainen van de onderhandelingsdelegatie uit OR Supply Chain en de COR. Nico, Kees en Marcel begeleidden de klankbordgroepen op de vijf distributiecentra om met goede input te komen voor de onderhandelingsdelegatie. Nico heeft de megaklus opgepakt om deze input te verzamelen, te clusteren en te analyseren. Eva ondersteunt hier vooral met haar arbeidsrechtelijke kennis en kennis van HR-vraagstukken zoals de complexiteit van roostering en beloning. En last but not least Annette die een jarenlange ervaring in het managen van de relatie met de medezeggenschap van Jumbo meenam.

Wat wij nog meer kunnen betekenen

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden is een vraag waar meer ondernemingsraden voor komen te staan. Zowel als het gaat om een eigen arbeidsvoorwaardenreglement, maar ook bij het onderhandelen over sociaal plannen.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?