Afbeelding voor Hoe zit dit precies?
Afbeelding voor Hoe zit dit precies?
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesWOR/arbeidsrecht

Hoe zit dit precies?

Vragen over WOR en arbeidsrecht

Afbeelding voor Hoe zit dit precies?

Soms wil je precies weten hoe het zit. Waar hebben onze medewerkers recht op als bestuurder deze maatregel doorzet? Of: waar hebben wij als OR recht op als bestuurder dit besluit uitvoert? Niet dat we meteen heel bureaucratisch willen worden, maar in het overleg is het soms nodig om te weten waar je juridisch staat. Dan is het handig dat er een externe deskundige meedenkt om snel te kunnen schakelen.

Voorbeelden

Ingewikkelde organisatieverandering

In een ingewikkeld organisatieveranderingstraject, krijgen de medewerkers met allerlei veranderingen te maken, maar stelt de bestuurder dat de rechtspositie van medewerkers niet in het geding is. En dat we dus de in het sociaal statuut overeengekomen spelregels niet hoeven te volgen. De OR is niet per se tegen de door de bestuurder voorgestelde procedure, maar wil wel even zeker weten of de redenatie van de bestuurder klopt. Dus: wat is precies die rechtspositie en hoe verhoudt zich dat tot de voorgestelde veranderingen?  Wat missen we als we de regels van het sociaal statuut niet in stelling brengen?

Een adviseur van MEDE met ervaring in de branche, bekijkt de voorgestelde veranderingen en het statuut, en geeft aan waar de OR op moet letten.

Ontevreden medewerker ontslagen

Een ontevreden medewerker is in het kader van een reorganisatietraject ontslagen. Hij weet dat de ondernemingsraad in zijn advies ook kritiek had op de manier waarop de ontslagvolgorde werd gehanteerd. En dus vraagt hij de OR om nog even op papier te zetten welke bezwaren ze hadden. Zijn advocaat had daarom gevraagd…. Technisch is de medewerker nog niet ontslagen, dus is hij een lid van onze achterban. Maar hij bereidt als medewerker ook al een rechtszaak tegen de werkgever voor. Wat is juridische wijsheid voor de OR? Kunnen we het verzoek weigeren?

Een arbeidsrechtdeskundige van MEDE kan even meedenken: wat zijn de juridische consequenties van het een en ander, en wat lijkt gelet op de concrete situatie wijsheid?

Organisch veranderen?

Bestuurder en OR zijn het eens dat ze de komende aanpassing in de organisatie via organisch veranderen willen aanpakken.  Stapsgewijs veranderen en steeds de medewerkers bij de volgende stap betrekken. Maar hoe verhoudt zich dat tot het adviesrecht en de manier waarop de OR formeel betrokken wordt in het veranderingstraject? Wat zouden tussenstops in het traject kunnen zijn waarop de OR zich uitspreekt?

Een adviseur van MEDE kan meedenken vanuit haar juridische kennis en ervaring met organisatieverandering en tips geven hoe de OR greep kan houden op een organisch verlopend veranderingstraject.

Privacy aspecten van een onderzoek onder medewerkers.

Een oud-OR-lid en medewerker van personeelszaken, hebben een voorstel uitgewerkt om onderzoek te gaan doen naar het psychosociaal welbevinden van medewerkers. Omdat dit een van de hoofdoorzaken voor het bovengemiddelde ziekteverzuim is. Er komen interviews, af te nemen via een bepaalde methode. De uitkomsten kunnen input zijn voor een gesprekken met de medewerker en haar leidinggevende.

De ondernemingsraad is wel overtuigd van de goede bedoelingen van het voorstel, maar heeft wel vragen over de privacy-kant van het verhaal. Het gaat hier toch om op de persoon te herleiden gegevens? Kunnen we die verzamelen? Is het wel een goed idee om dat met de leidinggevende te delen?

Een adviseur van MEDE kan de OR houvast geven als het gaat om de relevante privacyregels en hoe de OR die in deze situatie kan toepassen.

Onze aanpak

Al onze adviseurs zijn beschikbaar voor een telefoongesprek waarin we even met jullie meedenken. Als je belt, dan nemen we dezelfde dag nog contact op.

Als de vragen ingewikkelder zijn dan op het eerste gezicht leek, dan gaan we graag voor jullie aan de slag om het nader uit te zoeken. Sommige van onze klanten hebben een “strippenkaart”-overeenkomst, zodat een vaste adviseur, snel kan schakelen en jullie tijdig voorziet van een goed onderbouwd advies.

Als het gaat om grote en onoverzichtelijke trajecten, fusies, reorganisaties met ontslag, enz. dan gaan we graag voor jullie aan de slag op basis van een op jullie behoeften afgestemde offerte. Op sommige trajecten zetten we meerdere adviseurs in, ieder op hun eigen specialisme.

En als in zo’n traject blijkt dat we een specialist nodig hebben, zoals een advocaat, of een pensioendeskundige, dan hebben we die in ons netwerk beschikbaar. We kunnen dan helpen bij het toesnijden van een zo scherp mogelijke vraag en kunnen de grote lijnen voor jullie bewaken.

Onze experts die dit soort vraagstukken oplossen:

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?