Afbeelding voor Groeien in de rol als voorzitter
Afbeelding voor Groeien in de rol als voorzitter
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Individuele coachingTMA

Groeien in de rol als voorzitter

Nieuwe voorzitter van de ondernemingsraad Vastgoed Onderhoud Centrale

Afbeelding voor Groeien in de rol als voorzitter

En opeens ben je voorzitter. Sommige OR-leden dromen er jaren van, maar de nieuwe voorzitter Jeroen van Tuyl van VOC werd tot zijn verrassing verkozen. Was natuurlijk best vereerd, maar keek ook wel op tegen zijn nieuwe rol. In zijn functie is hij timmerman en hij was pas een paar jaar OR-lid.

Toen wij elkaar spraken net na de verkiezingen vroeg hij aan mij of ik hem kon helpen om te groeien in zijn voorzittersrol. Hij wilde het graag leren in de praktijk, want hij zag zichzelf niet in een klasje zitten. Ik heb een coachingstraject op maat voor hem gemaakt van 6 bijeenkomsten in vier maanden, afgestemd op de vergaderingen van de OR waardoor hij kon leren in en van de praktijk.

De stappen in het coachtraject

  • we zijn gestart met een TMA-analyse. Hiermee kreeg Jeroen inzicht in zijn drijfveren, talenten en te ontwikkelen competenties. Deze hebben we gelegd naast het competentieprofiel van een voorzitter van de OR. Daarmee werd hem duidelijk waar zijn mogelijkheden zitten en wat ook valkuilen zijn bij het oppakken van de rol als voorzitter. Dit hebben we gebruikt tijdens het traject en er bij gepakt als dat ondersteunend was
  • we hebben gekeken naar de leervoorkeur van Jeroen. Hij wilde graag aan de slag in de praktijk en meekijken met een ervaren voorzitter. Daar hebben we rekening mee gehouden in het traject. We zijn gestart in de praktijk en keken vanuit de ervaring naar aanvullingen in de theorie. En hij heeft een vergadering bekeken van een OR-voorzitter die hij kende.
  • we hebben een traject uitgezet waarin alle aspecten van het voorzitterschap een plaats hebben gekregen. We zijn gestart met het voorzitten van een OR-vergadering, vervolgens de OV-vergadering, het ondersteunen van de OR-leden, het leiding geven aan het team en het sturing geven aan de strategie en de onderwerpen van de OR.
  • Tussen de bijeenkomsten in was de informatie beschikbaar via Learning Stone, een online platform. Hierop waren artikelen, filmpjes en de opdracht voor de volgende keer te vinden
  • Elk onderwerp startten we met een terugblik op zijn aanpak tot nu toe, vervolgens een stukje theorie en afsluitend een voornemen of opdracht voor in de praktijk. De volgende bijeenkomst keken we dan hoe het had uitgewerkt, wat hij had geleerd en wat hij vervolgens nog beter kon doen.

Resultaat

De ontwikkeling was zichtbaar. Bij elke volgende bijeenkomst  had Jeroen meer zelfvertrouwen in zijn rol als voorzitter. De eerste bijeenkomst hebben we een vergadering samen voorbereid en aan het einde kwam hij zelf met verbeterpunten. Na vier maanden gaf hij aan dat hij voldoende in zijn rugzak had om zijn taak zelfstandig op te pakken en dat het nu zaak was om ervaring op te doen!

Ervaring van Jeroen

“Het voorzitterschap was nieuw voor mij en het coachingstraject paste mij als vorm beter dan een training. Het was interessant om mijn sterke en minder sterke kanten te leren kennen en dat gaf een beeld wat ik te leren had. De bijeenkomsten heb ik als plezierig ervaren. We gingen steeds een stapje verder in het voorzitterschap. Annette kwam elke keer met handvatten die ik direct kon toepassing in de vergadering. Vervolgens bespraken we dat en hierdoor kreeg ik meer inzicht. Het ging steeds soepeler lopen en ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. “

Deze expert werkte aan deze casus

Annette Tas was als resultaatgerichte coach verantwoordelijk voor deze opdracht.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?