Afbeelding voor Grip op langere termijn
Afbeelding voor Grip op langere termijn
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
Financieel

Grip op langere termijn

met inzicht in context en cijfers

Afbeelding voor Grip op langere termijn

De ondernemingsraad van een streekziekenhuis wil meer grip krijgen op de financiële kant van het beleid. Aanleiding: het ziekenhuis kampt met een bescheiden maar hardnekkig exploitatietekort, en heeft plannen voor vernieuwbouw die de continuïteit van het ziekenhuis op termijn moet zekerstellen. Voor die plannen is gereserveerd, maar is dat voldoende voor het realiseren van de nieuwe operatiekamers? En wat betekent het als we langlopende leningen afsluiten om de vernieuwbouw te realiseren? De OR-leden zien dat ze net tekortschieten om op dit gebied een weerbare overlegpartner te zijn.

Aanpak

De ondernemingsraad vormt een financiële werkgroep met een vijftal vrijwilligers die bereid zijn om zich te verdiepen in het financieel beleid.  In samenwerking met MEDE organiseerde deze werkgroep een werkmiddag om hun vragen uit te diepen. Wat willen we nu precies begrijpen of weten, om als OR goed beslagen ten ijs te komen? Vragen over de exploitatie, de financiële reserves en het financieren van de vernieuwbouw vormden daarin de hoofdmoot. Maar het ging om de details. Daarna hebben we financiële rapportages opgevraagd, die antwoord konden geven op de vraag.

Die rapportages hebben we op een werkmiddag besproken, waarin de controller van het ziekenhuis ons bij de hand nam en ons precies uitlegde hoe dat voor dit ziekenhuis eruitzag, en vooral: hoe de OR-leden dat zelf uit de rapportages kunnen halen.

Daarna heeft de werkgroep voor de ondernemingsraad een overlegvergadering voorbereid over het financieel beleid, met bestuurder, zorgdirecteur en controller. Bij wijze van examenopgaaf.

Resultaat

Die overlegvergadering verliep heel goed. De ondernemingsraad kon aangeven hoe het MT het best kon werken aan het wegwerken van het exploitatietekort, nu ze wisten hoe dat was opgebouwd. En de OR kon de bestuurder houvast geven hoe ze tegenover het financieringsvraagstuk van de vernieuwbouw aankeken, ruim voordat er op dat gebied besluiten nodig waren. De OR-leden hadden het idee dat ze er bovenop zaten. Bovendien nam een beter zicht op de financiële toestand een vaag ongerust gevoel daarover weg.

Onze experts werkten aan de casus

Het adviseren en trainen van de financiële werkgroep en het begeleiden van de werkmiddag met de controller, kan door Nico Siffels en Rieneke Schouwenaar gebeuren. Die zijn ook inzetbaar om als externe deskundige naar de financiële toestand van de organisatie te kijken.

MEDE omdat

we resultaat leveren door verbinding

Vragen over deze case?