Afbeelding voor Onderdeelcommissies als effectieve verbinders
Afbeelding voor Onderdeelcommissies als effectieve verbinders
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
MedezeggenschapOndernemingsraad

Onderdeelcommissies als effectieve verbinders

Afbeelding voor Onderdeelcommissies als effectieve verbinders

Het thema van de maand van de medezeggenschap is dit jaar is: “Medezeggenschap als effectieve verbinder”.  De medezeggenschap als een belangrijke linking pin tussen bestuurder en medewerkers, tussen beleid en praktijk. 

Ondernemingsraad nog een scharnier?

Dat werpt een interessante vraag op: in hoeverre zijn ondernemingsraden nog die scharnier? Of laten ze zich teveel leiden door de agenda van de bestuurder?  Veel ondernemingsraden zijn overbelast. Ze krijgen te veel onderwerpen op hun bordje dan ze binnen de hen toegemeten faciliteiten, aan kunnen. En in die omstandigheden zijn ze al blij als ze op iedere advies- en instemmingsvraag een degelijk advies uit kunnen brengen. En dus komen ze vaak niet toe aan hun eigen speerpunten, of aan de onderwerpen die hun achterban zou willen agenderen.

Renate Vink en Barbara van Dam van de Clercq, bepleiten in hun blog het werken met een jaarplan om het OR-werk te structureren en transparanter te maken voor zowel de overlegpartner als de achterban. En als een manier om aandacht te houden voor de hoofdlijn: de prioriteiten van de OR.  Een handig hulpmiddel om de energie van de OR beter te verdelen.

Wij hebben bij MEDE inmiddels goede ervaringen in het werken met een jaar-agenda. En dan vooral in organisaties waar de OR een aantal onderdeelcommissies heeft die met lokale bestuurders overleggen. Want als we het hebben over “effectieve verbinders” dan zijn dat toch in de eerste plaats de onderdeelcommissies die oog in oog met de uitvoering van het beleid op de locatie staan.

En toch gaat het ook daar niet vanzelf. Voor je het weet gaat een OC zich als een mini-OR-gedragen, en wordt ook daar de agenda bepaald door wat advies- of instemming plichtig is. Terwijl de OC’s op grond van hun positie zo’n waardevolle bijdrage kunnen leveren op het gebied van de uitvoering van het beleid. Hoe wordt het op centraal niveau uitgestippeld beleid in de praktijk uitgevoerd? Houden we ons aan de afspraken, of dwingt de praktijk ons tot het belopen van geitenpaadjes? En omgekeerd: dient het beleid de doelen van de organisatie, en ondersteunt het de medewerkers nog om het werk zo goed mogelijk uit te voeren?

OC’s in een zorgorganisatie: verbinders!

Als we dat eens op de agenda’s van de OC’s konden krijgen. In een grote zorgorganisatie hebben we het gewoon geprobeerd. Onder de titel “Jaaragenda” zijn er afspraken gemaakt om ieder jaar vier thema’s in het overleg tussen locatiedirecteuren en onderdeelcommissies op de agenda te zetten. In het eerste kwartaal bespreken we het HR-management, in het tweede de financiën, in het derde de medewerkersmotivatie en in het vierde kwartaal de Arbo. En steeds bespreken we dan hoe het staande beleid wordt uitgevoerd, wat je daarbij op de locatie tegenkomt, en hoe we dat beter kunnen doen. En als daar aanleiding toe is: hoe het beleid praktijkbestendiger kan worden.

Om de OC’s goed in positie te brengen voor het overleg, voorziet de centrale staf ze van een dataset voor het te behandelen thema. Dus voor het thema HR-management krijgen ze de beschikking over een uitgebreide dataset, met o.a. verloopcijfers, cijfers over opleiding en ontwikkeling, ziekteverzuimcijfers, aantallen jaargesprekken gepland/uitgevoerd, enz. En dan specifiek voor hun locatie. De kracht van PowerBI maakt het mogelijk om iedere OC actuele cijfers over de eigen locatie te geven.

Het overleg met de OC’s is dan gericht op de effectiviteit van  het HR-beleid. Halen we de doelstellingen op het gebied van ziekteverzuim? Wat werkt in de praktijk en wat werkt niet? Dat leidt tot verbetervoorstellen op de locatie, maar ook tot feedback op het beleid. Omdat de OC’s allemaal tegelijk hetzelfde thema behandelen, krijgt de OR vanzelf een overzicht over de effectiviteit van het beleid, en kan op grond daarvan voorstellen doen om het beleid effectiever te maken, in het overleg met de RvB.

In verbinding met staf en management

Omdat de OC’s door deze werkwijze structureel door de staf worden ondersteund als het gaat om de informatieverstrekking, zijn ze veel beter in staat om relevante input te leveren. En werkende weg leren OC-leden en HR-adviseurs elkaar ook nog eens beter kennen, zodat ook aanvullende vragen makkelijker worden opgelost.

Een bijkomend voordeel voor het HR-management is dat er nu structureel aandacht is voor de uitvoering van het beleid en de effectiviteit van het beleid. Hier wordt voor het eerst de PDCA-cyclus gesloten, door de lokale uitwerking van het beleid regelmatig te bespreken. En dan op zo’n manier dat er wel maatwerk kan worden geleverd. Op de locatie met veel langdurig verzuim in de hogere leeftijdscategorieën maken we andere afspraken over de verzuimaanpak dan op de locatie met frequent en kortdurend verzuim.

We menen dat we met deze aanpak de OC’s in hun kracht hebben gezet, door ze een rol te geven in het overleg over de uitvoering van het beleid. Een ander voordeel is dat de OC’s veel beter worden ondersteund. Het gelijktijdig werken aan hetzelfde thema maakt het mogelijk om ze effectief door de centrale staf te laten ondersteunen. En de OR kan just in time scholingsactiviteiten inplannen om de OC-leden basiskennis op het thema aan te reiken. In de praktijk blijkt dat OC-leden van verschillende OC’s elkaar ook opzoeken om ervaringen uit te wisselen. Het netwerk wordt sterker. En dat is tenslotte misschien nog wel de meest effectieve manier van leren.

 

Wilt u meer weten over onze ervaringen met onderdeelcommissies als effectieve verbinder? Of onze jaarkalender-aanpak?  Neem even contact op met Nico Siffels, Adviseur Medezeggenschap

 

Nico Siffels adviseur MEDE

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?