Afbeelding voor Leren en ontwikkelen in het nieuwe normaal: blended learning.
Afbeelding voor Leren en ontwikkelen in het nieuwe normaal: blended learning.
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
 • Maatwerk standaard bij ons is
 • 300+ tevreden klanten
 • Binnen 1 werkdag antwoord
Ambtelijk secretarisLerenOndernemingsraadTraining

Leren en ontwikkelen in het nieuwe normaal: blended learning.

Afbeelding voor Leren en ontwikkelen in het nieuwe normaal: blended learning.

Door COVID-19 is er voor ondernemingsraden veel veranderd. Online overleggen en samenwerking, best een flinke uitdaging. Ook in het leren en ontwikkelen is er veel veranderd, of beter gezegd: verandert er veel. Immers, de heidagen zijn niet vanzelfsprekend. Sterker nog: ze zijn in veel organisaties nog verboden. Sommige ondernemingsraden zijn gedurende dit eerste Corona-jaar niet op training geweest. Ook niet online. Terwijl er zoveel mogelijk is. Maar dat moet je als ondernemingsraad ook willen ontdekken. Wij zijn als MEDE direct gaan schakelen, vanaf de eerste berichten dat er een soort van lock down op ons afkwam. Online trainingen mét resultaat, maar dan in “blended” vorm: bleanded learning.

Blended learning: de optimale mix

We weten allemaal dat online vergaderen en dus ook online training veel vraagt van de deelnemers. De aandacht is anders, de dynamiek is anders. Daarom biedt blended learning zo’n mooie oplossing voor deze uitdaging. Het vraagt wel om het doorbreken van patronen. We weten uit de geschiedenis dat crises (zoals Corona), altijd leiden tot nieuwe ontdekkingen, en het doorbreken van patronen. Blended learning bestaat al langer dan Corona. Blended learning betekent dat je een combinatie hebt van fysieke (of online trainings- of coachingsessies) met leren in een online leeromgeving, individueel, soms met anderen, en vaak in eigen tempo.

Voorbeeld 1: een startende OR

We nemen even een voorbeeld van een ondernemingsraad van een Veiligheidsregio. Ze werden in april 2020 gekozen. Stelden de starttraining uit, in de hoop dat er in het najaar ruimte zou zijn voor een “echte training”. Ondanks het uitstellen kwam het daar niet van. Wij werden gevraagd om een voorstel te doen. Hun wensen globaal: introductie WOR, kennismaking met het team en de kwaliteiten, rol en taak van de OR invullen, overlegvaardigheden en nadere kennismaking met de bestuurder. Dat wilden ze in drie dagen: een tweedaagse (WOR en kennismaking) en een eendaagse (overleg).

We kwamen tot een alternatief blended voorstel:

 • Drie afzonderlijke dagen online training, met elk twee sessies van maximaal 2,5 uur
 • Voorafgaand aan elke trainingsdag volgt elke deelnemer een module in de digitale leeromgeving met voorbereidingsopdracht
  • Voor dag 1: introductie in de OR en WOR, een module met filmpjes, tests, opdrachten
  • Voor dag 2: Belbin-teamrollen, een module met filmpjes, en een Belbintest en reflectieopdracht
  • Voor dag 3: BOB-overlegmodel, Web- en Ster-model, een module met filmpjes en reflectieopdrachten,
 • Tussen de verschillende trainingsdagen overleggen trainer en DB van de ondernemingsraad over het aanscherpen van het programma, op basis van de resultaten van elke trainingsdag, zodat elke dag optimaal aansluit bij de vraag.
 • Door de blended aanpak ging de inhoudelijke kennisoverdracht grotendeels via de ‘e-learning’ vooraf, en waren de trainingsdagen optimaal ingericht voor uitwisseling, toepassing en oefenen. Daardoor lekker interactief, ook ondersteund met goede online tools, zoals MURAL.

Voorbeeld 2: visie ontwikkelen en structuur uitwerken

Een ondernemingsraad van een grote zorgorganisatie voor ouderen (VVT). Deze wilde hun eigen visie ontwikkelen en deze ook vertalen naar een werkwijze/structuur. Onze trainer ging met DB in gesprek over de aanpak. In plaats van de standaard trainingsaanpak (tweedaagse), ontwierp hij in nauw overleg met het DB, en met draagvlak van de hele OR, een traject van meerdere sessies, elk van een dagdeel van maximaal 3 uur. Deze werd ondersteund met voorbereidende vragen en opdrachten in onze digitale leeromgeving, waar de deelnemers in een soort chat-omgeving met elkaar al de dialoog aan konden gaan en zo het gesprek dat in de training een vervolg kreeg al werd “opgewarmd”.

Voorbeeld 3: de nieuwe voorzitter wil zich ontwikkelen

Een ondernemingsraad van een waterleidingbedrijf is in Coronatijd gekozen (oktober), heeft zich zoals in voorbeeld 1 in een blended vorm voorbereid op zijn nieuwe taak. De nieuw gekozen voorzitter zoekt nog wel erg naar de invulling van haar nieuwe taak. Ze doet dit echt voor het eerst. Help! We hebben haar aangeboden om haar te coachen in haar nieuwe rol. Een traject op maat met:

voorzitter wil zich ontwikkelen
 • in de digitale leeromgeving staan blokjes kennisoverdracht met filmpjes en verwerkingsopdrachten over de taken van de voorzitter:
  • het sturen op missie en visie van de OR
  • het voorzitten van vergaderingen
  • het inrichten van het OR-werkproces, aansluitend op de missie van de OR
  • het ontwikkelen en onderhouden van de relatie met de bestuurder en zijn omgeving
  • het bevorderen van de samenwerking binnen de OR
 • Na het voorbereiden in deze leeromgeving (waarbij de coach goed de voortgang kan zien), zijn korte online coachsessies gepland. Daarbij wordt soms verder ingegaan op concrete vragen, maar meer ingezoomd op de overtuigingen en het gedrag van de voorzitter in concrete situaties.
 • Ook wordt een overlegsessie met de OR of OV opgenomen en nabesproken, en krijgt de voorzitter zeer gerichte feedback.

Voorbeeld 4: de leergangen voor ambtelijk secretaris

Als ambtelijk secretaris wil je je graag verder ontwikkelen. MEDE biedt al ruim 20 jaar leergangen aan, die gecertificeerd zijn door het VASMO. Omdat Corona ook hier zand gooide in de oorspronkelijke opzet van de trainingen, hebben we ook hier de blended aanpak gekozen, dat hebben we inmiddels gedaan voor leergang A en leergang C:

 • alle bijeenkomsten, de programma’s, de opdrachten en ander leermateriaal staan volledig in de digitale leeromgeving
 • per bijeenkomst bereiden de deelnemers zich in de digitale leeromgeving voor op de inhoud die dan centraal staat
 • de leerbijeenkomsten (online vooralsnog), staan in het teken van oefenen, reflectie en coaching.

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?