Afbeelding voor Ondernemingsraad en gevolgen van de Coronacrisis
Afbeelding voor Ondernemingsraad en gevolgen van de Coronacrisis
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesMedezeggenschapOndernemingsraad

Ondernemingsraad en gevolgen van de Coronacrisis

Afbeelding voor Ondernemingsraad en gevolgen van de Coronacrisis

Veel ondernemingsraden vragen zich af wat zij moeten doen met de gevolgen van de Coronacrisis. We hebben te maken met de verlengde NOW, de noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid. Voor veel organisaties en bedrijven geeft de noodmaatregel voorlopig enige lucht, zodat in ieder geval de salarissen betaald kunnen worden. Tegelijk zie je dat veel directies plannen en investeringen bevriezen, in afwachting van wat er gaat komen. Hierbij spelen twijfels over hoe de wereld er uit zal zien na Corona een grote rol. Gaat de economie zich herstellen en wordt alles weer nagenoeg zoals voor de crisis, of gaan er zaken fundamenteel veranderen? En vooral ook de twijfel hoelang herstel op zich laat wachten.

Niet afwachten

Er worden ook vragen gesteld bij de overheidssteun aan alle bedrijven die hierom vragen. Hierbij wordt benoemd dat het niet perse erg hoeft te zijn als zwakke bedrijven als gevolg van de crisis omvallen. Stil staan, verstarren en afwachten lijkt geen krachtige strategie. Ook al laat de toekomst zich lastig voorspellen, het kan zinvol zijn om na te denken over hoe de crisis gebruikt kan worden als een hefboom om toekomstgerichte keuzes te maken.

Rol ondernemingsraad per situatie verschillend

De rol van ondernemingsraden in deze crisistijd ziet er in de praktijk heel verschillend uit. Dit heeft natuurlijk te maken met de sector waarin het bedrijf / organisatie actief is. Werk je bij een industrieel of dienstverlenend bedrijf en kwam de productie nagenoeg tot stilstand, dan wordt er wat anders gevraagd dan wanneer je een ondernemingsraad bent in een zorginstelling waar veel extra werk gedaan moest worden, vakantie en verlof van medewerkers werden ingetrokken en je blij bent dat er met het afnemen van het aantal Corona besmettingen weer wat rust terug komt. Elke branche kent op dit moment zijn eigen uitdagingen. De signalen worden steeds duidelijker dat de overheidssteun slechts een tijdelijke overbrugging is en dat bedrijven en organisaties nog een poos te maken zullen hebben met de gevolgen van de Corona crisis.

Ondernemingsraad: neem initiatief!

Als ondernemingsraad kun je afwachten tot het moment dat de bestuurder voorgenomen besluiten aan de ondernemingsraad voor gaat leggen. Je kunt ook de keuze maken om ervoor te zorgen dat je met de bestuurder aan tafel komt om na te denken over hoe de organisatie er voor staat en welke keuzemogelijkheden er zijn om tijdig maatregelen te treffen en te onderzoeken wat er nodig is om straks weer de weg omhoog te vinden als de economie en de samenleving zich gaan herstellen. De ondernemingsraad kan een gesprek hierover natuurlijk agenderen voor een artikel 24 overleg. Om ervoor te zorgen dat de ondernemingsraad hierin niet alleen een vragende en luisterende rol vervuld, is het verstandig om je hier als ondernemingsraad op voor te bereiden. Dit zou een mooie invulling kunnen zijn van een trainingsdag voor de ondernemingsraad, die vanaf 1 juni weer mogelijk is.

Heb je vragen over Corona en de rol van de ondernemingsraad? Neem dan met mij of een van mijn collega’s contact op.

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?