Afbeelding voor Ondernemingsraad: word wakker!
Afbeelding voor Ondernemingsraad: word wakker!
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesMedezeggenschapOndernemingsraad

Ondernemingsraad: word wakker!

onbedoelde effecten van de corona lock down

Afbeelding voor Ondernemingsraad: word wakker!

We mogen inmiddels vaststellen dat we als land uit de ‘intelligente lockdown’ proberen te komen. Dit gaat met vallen en opstaan. Zo ook menig organisatie die vanaf 15  maart de deuren moesten sluiten, dan wel een volledig andere wijze van organiseren moest bewerkstelligen. Voor de ondernemingsraad alle reden om wakker te worden en te blijven!

‘Crisismodus’

Veel organisaties zijn in een ‘crisis modus’ terecht gekomen waarbij de eerste prioriteit zich richtte op het op een verantwoorde wijze organiseren van werk. Concreet werd menig huiskamer omgedoopt tot fulltime werkplek of moest een van de hobbykamers eraan geloven. Directie en management vormden in veel gevallen een crisisteam die door middel van video vergaderen de organisatie door deze onwerkelijke omstandigheden heen loodste. Maar wat betekende dit voor de ondernemingsraad? In veel gevallen is er snel een (informele) afspraak gemaakt tussen ondernemingsraad en directie dat lopende thema’s in de ijskast kwamen, alle energie zich richtte op de productie, dienstverlening en cliënt en dat er wekelijks een kort bijpraat moment zou zijn. Op zich geen merkwaardige afspraken. Toch doet de titel van deze blog anders vermoeden…

Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden!

Het is inderdaad tijd dat menig ondernemingsraad zich weer revitaliseert, wakker wordt. Door de duur van de lockdown is het namelijk in veel gevallen gebleven bij bovenstaande afspraken. De ondernemingsraadsleden zijn teruggegaan naar een lagere frequentie van overleggen en hebben soms ook alle energie nodig gehad om het normale werk uit te kunnen voeren. Daardoor is de professionele medezeggenschap van veel organisaties in slaap gedommeld. Dit betekent dat het tijd wordt om binnen dit ‘nieuwe normaal’ medezeggenschap meer dan ooit op de kaart te zetten.

Waar denken wij dan aan als MEDE?

  • Trek de bestuurder en management weer dicht naar je toe. Bespreek de keuzes die zijn gemaakt in de afgelopen drie maanden en stel vast met elkaar welke afwegingen er liggen voor de komende maanden.
  • Laat de coronafase geen legitimering zijn van op het oog plotselinge rigoureuze keuzes. Onderzoek de feiten nauwkeurig op basis waarvan voorgenomen besluiten worden genomen. Toets en voorkom dat er op basis van ‘gelegenheidsargumenten’ rigoureuze plannen worden ingevoerd.
  • Houd frequenter contact met medewerkers in de organisatie om er voor te zorgen dat de ondernemingsraad goed zicht houdt op de werkomstandigheden en het welzijn van medewerkers.
  • Organiseer expertise om de ondernemingsraad bij te laten staan bij het onderzoeken en inschatten van de gevolgen van de lockdown. Het komt de komende maanden aan op een grote mate van bedrijfskundige- en financiële expertise.

MEDE ondersteunt veel ondernemingsraden in deze, soms echt lastige, fase. Wij doen dat ook graag met jullie om jullie zo vitaal te maken voor de komende periode.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog? Neem gerust contact met mij of mijn collega’s op.

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?