Afbeelding voor Meer kandidaten en kiezers voor de OR
Afbeelding voor Meer kandidaten en kiezers voor de OR
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesOndernemingsraadPublicatie

Meer kandidaten en kiezers voor de OR

Afbeelding voor Meer kandidaten en kiezers voor de OR

Een goede aanleiding om eens naar het reglement te kijken

In veel gevallen leeft een OR-reglement een tamelijk onzichtbaar bestaan. In de dagdagelijkse praktijk kan het OR-werk heel goed zonder aandacht voor zo iets saais en naar binnen gekeerd als het OR-reglement. En toch is het goed om er af en toe onderhoud aan te plegen. Het is eigenlijk net als met de CV-ketel: jarenlang kan het goed gaan, maar juist als het buiten heel koud wordt laat ie je in de steek.

Wetswijziging: een goede aanleiding

En er is nu een goede aanleiding om er weer eens naar te kijken, want de wet op de ondernemingsraden (WOR) is  aangepast en dat kan de OR een paar voordelen opleveren, tenminste, als je je reglement er even bij pakt. Er zijn met ingang van dit jaar twee dingen veranderd:

  1. Een verkorting van de kiesrechttermijn. Werknemers krijgen nu kiesrecht als ze tenminste drie maanden in dienst zijn. En uitzendkrachten krijgen dat vanaf 18 maanden. Met ingang van dit jaar kunnen zij zich dus eerder kandidaat stellen en/of hun stem uitbrengen. Per saldo meer kandidaten en kiezers voor de OR. Maar let op, als je reglement iets anders regelt, dan geldt dat niet voor jouw verkiezingen.
  2. Andere regels voor vaste commissies. Een vaste commissie van de OR hoeft nu niet meer in meerderheid uit OR-leden te bestaan. In zo’n commissie kunnen nu dus meer medewerkers zitten die geen OR-lid zijn. Maar let op: voor je het weet heb je in het reglement de oude wetsbepaling opgenomen  en dan blijft dat natuurlijk gelden.

Die wetswijzigingen maken deel uit van de Verzamelwet SZW 2022 en dus misschien aan je aandacht ontsnapt. Het is ingegaan op 1 januari 2022.  Overigens: wil je weten wat de actuele stand van zaken is: raadpleeg dan altijd  www.wetten.nl  en zoek op ondernemingsraden. Dan heb je altijd de actuele wetstekst te pakken.

Onderhoud CV-ketel: houd je reglement op orde

Los van deze wetswijziging is het natuurlijk ook een goed idee om af en toe onderhoud te plegen aan het reglement. Denk aan de CV-ketel. In het reglement staan allerlei zaken die ineens van belang kunnen worden, en als dat dan niet goed geregeld is, kan je daar knap last van krijgen.

Voorbeeld: in het reglement staat dat de ondernemingsraad alleen besluiten kan nemen als er vijf leden (van de negen) aanwezig zijn. Dat kan lastig worden als er op het eind van zittingsperiode veel vacante zetels zijn. En het hoeft niet, want wettelijk mag dat zijn: meer dan de helft van het aantal OR-leden.

Ander voorbeeld: tijdens de verkiezingen willen een aantal medewerkers schriftelijk stemmen. Ze bedoelen met een stembiljet in een stembus. De OR meent dat digitaal stemmen veel voordelen oplevert en dat iedereen kan meedoen, want iedereen heeft voor zijn werk een e-mail adres en heeft toegang tot internet. Alleen: in het reglement staat nog een procedure uitgewerkt die uitgaat van een schriftelijke stemming, met allerlei nodeloos gedetailleerde voorschriften.

Dus: neem een rustig moment en kijk met elkaar eens naar het reglement, om te zien wat er geactualiseerd moet worden en wat je zou willen aanpassen. Om dood hout weg te snoeien is het handig om je eigen reglement naast het voorbeeldreglement van de Sociaal Economische Raad (SER) te leggen. Die kun je op www.ser.nl/nl/publicaties/voorbeeldreglement downloaden. De vuistregel is dan: je moet een goede reden hebben om af te wijken van het SER-reglement. Als je die met elkaar niet kan verzinnen: volg dan de tekst van het voorbeeldreglement. Het is mijn ervaring dat de meeste problemen ontstaan door al te veel creativiteit in het regelement, wat meestal op het  moment zelf een heel goed idee lijkt, maar wat een paar jaar later al kan gaan knellen.

Quick scan? Neem contact op!

Quick scan reglement

Als je er tegenop ziet kunnen we ook een quick scan maken van je reglement, waarin we alle verplichte nummers updaten, en je een aantal keuzes voorleggen waar je gelet op jouw situatie  eventueel maatwerk kunt leveren. Dan kan de discussie zonder al te veel juridische details gaan over de relevante keuzemomenten.

Als je dat wat lijkt: neem dan contact op met nsiffels@mede.nl

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?