Afbeelding voor Corona, regelingen en ondernemingsraad
Afbeelding voor Corona, regelingen en ondernemingsraad
Hulp nodig?

Kees kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
  • Maatwerk standaard bij ons is
  • 300+ tevreden klanten
  • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesHR-beleidOndernemingsraad

Corona, regelingen en ondernemingsraad

Afbeelding voor Corona, regelingen en ondernemingsraad

De coronacrisis houdt ons land al een tijd in haar greep. Het heeft invloed op ons allemaal en ook op de wijze hoe ondernemingsraden hun werk kunnen uitvoeren. Verschillende vraagstukken houden ondernemingsraden bezig. Hoe werk je als team met elkaar samen nu je niet fysiek bij elkaar kunt zijn? Hoe ga je om met beslissingen die de bestuurder a la minute moet nemen en waarbij er wellicht geen tijd is om een advies- of instemmingsprocedure af te wachten? Hoe zorg je ervoor dat je ook in tijden van crisis invloed uit kunt blijven oefenen? Een en ander heeft ook invloed op de personele regelingen. Er worden tijdelijke regelingen afgesproken en tijdelijke regelingen nemen de vorm aan van vaste regelingen.

Schakelen, schakelen, schakelen

Wij hebben veel ondernemingsraden hierin zien schakelen, van zitting nemen in een crisisteam, naar het tijdelijk vooruitschuiven van het advies- of instemmingsrecht zodat er door de bestuurder snel gehandeld kan worden waar dat nodig was. Nu de top van de crisis voorbij lijkt, is het tijd om de draad op te pakken en de procedures volgens de gebruikelijke wijze te laten verlopen. Tevens zaken die zijn blijven liggen weer op te pakken en na te denken over de nieuwe werkelijkheid. Hoe pak je dat als ondernemingsraad aan?

Rol OR

Het belang van een goede ondernemingsraad is afgelopen periode nog eens extra benadrukt. Weten wat er speelt op de werkvloer is belangrijk, net als een goed netwerk binnen de organisatie. De ondernemingsraad moet telkens beoordelen of de regelingen haalbaar zijn voor alle medewerkers en of de regelingen aansluiten bij de adviezen van het RIVM. Het speelveld waarin de ondernemingsraad moet acteren kan echter complex zijn nu er soms snel gehandeld moet worden. Het is van belang om goede afspraken te maken met de bestuurder en begrip te creëren voor de soms tegenstrijdige belangen. Enkel samen kun je de crisis te lijf gaan.

Regelingen

Nu er veel vanuit huis wordt gewerkt, dient de werkplek aan huis volgens de Arborichtlijnen te voldoen. Regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden vallen onder het instemmingsrecht. Ondernemingsraden nemen op dit vlak vaak een signalerende rol aan en weten wat er speelt op de werkvloer en waar er behoefte aan is. In het begin van de crisis nam men wellicht genoegen met enkel een laptop maar naar mate de crisis langer voortduurde dienden er toch andere maatregelen genomen te worden om ervoor te zorgen dat er verantwoord vanuit huis kon worden gewerkt. Er zijn initiatieven ontstaan waarbij werkgevers, op aandringen van de OR, hulpmiddelen beschikbaar hebben gesteld die medewerkers op kunnen halen. Ook zien wij dat er budget vrij wordt gemaakt zodat medewerkers naar eigen inzicht de werkplek thuis in kunnen richten. Voor ondernemingsraden is van belang om te beoordelen of er eenduidig beleid is, zodat alle medewerkers veilig vanuit huis kunnen werken.

Terugkeer naar kantoor?

Nu er weer voorzichtig aan op kantoor mag worden gewerkt, brengt dit ook weer nieuwe regelingen met zich mee. De inrichting van kantoor zal er voorlopig anders uit gaan zien nu er rekening moet worden gehouden met 1,5e meter afstand tussen medewerkers. Ondernemingsraden kunnen meedenken in de te nemen maatregelen maar bijvoorbeeld ook een controleronde lopen door het kantoor.

Ook de komende tijd zullen ondernemingsraden tegen veel vraagstukken aanlopen. De nieuwe realiteit brengt dan ook veel mogelijkheden, denk mee en breng waar mogelijk aandachtspunten in om zo een stempel te drukken op het beleid binnen de organisatie. Maar maak ook duidelijke afspraken over de rol en de termijn waarbinnen de bestuurder een advies kan verwachten.

Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met ons op via info@mede.nl of ebernaerts@mede.nl

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?