Afbeelding voor Betrekken achterban uitdaging voor ondernemingsraad
Afbeelding voor Betrekken achterban uitdaging voor ondernemingsraad
Hulp nodig?

Saskia kan je verder helpen op het gebied van advies.

Mede omdat..
 • Maatwerk standaard bij ons is
 • 300+ tevreden klanten
 • Binnen 1 werkdag antwoord
AdviesOndernemingsraad

Betrekken achterban uitdaging voor ondernemingsraad

Afbeelding voor Betrekken achterban uitdaging voor ondernemingsraad

Betrekken van de achterban blijft een uitdaging voor ondernemingsraden. Er zijn verschillende manieren om de achterban (de medewerkers, de collega’s) te raadplegen en te betrekken. Dit hangt ook samen met de fase waarin een voorstel, idee, of vraag zich ontwikkelt. Ik schets hier drie aanpakken, elk gekoppeld aan een verschillend doel van de medezeggenschap.

Drie doelen voor betrekken van de achterban

Grofweg is er een drietal doelen voor de ondernemingsraad om de achterban, de medewerkers te raadplegen of te betrekken:

 1. Checken van een concreet idee, voorstel, advies of instemming.
 2. Naar boven halen wat men belangrijk vindt: gestuurd.
 3. Naar boven halen wat men belangrijk vindt: open.

Ik werk ze hieronder uit met telkens een concrete uitwerking.

Checken van een concreet idee, voorstel, advies of instemming

Voorbeeld: de ondernemingsraad heeft een concept-visie, of een conceptadvies in redelijk uitgewerkte vorm. De ondernemingsraad is benieuwd of dit concept voldoende draagvlak heeft.

Hoe kun je dit op interactieve wijze aanpakken?

achterbanraadpleging

1.  Nodig medewerkers uit voor een bijeenkomst, geef doel helder aan en geef aan waar ze de benodigde stukken/informatie kunnen vinden (of stuur deze mee). Vraag hen zich goed in te lezen.

2.  Bijeenkomst: maak er zo mogelijk een ‘staande’ sessie van met bij voorkeur ‘receptietafels’. Duur: maximaal 45 minuten tot een uur. Mix de medewerkers over de tafels. Ondernemingsraadsleden als ‘facilitators’ worden verdeeld over de tafels.

3.  Korte presentatie (maximaal 10 minuten)

4.  Drie vragen aan de medewerkers:

 • Wat vinden jullie goed (aan het advies/instemming) en waarom
 • Wat vind je niet goed en waarom?
 • Wat heb je aan suggesties om toe te voegen, aan te scherpen?

5.  De eerste twee vragen worden besproken in de groepjes, en vastgelegd door de facilitator. Medewerkers hebben daarna nog twee dagen de ruimte om in te gaan op de derde vraag via de mail.

De (ambtelijk) secretaris maakt een overzicht dat wordt besproken in de ondernemingsraad. Op grond hiervan wordt een besluit genomen over aanscherping/aanpassing.

Open ophalen wat men belangrijk vindt

A: De snelle variant: speeddate
speeddate met achterban

Medewerkers worden uitgenodigd om in snelle ronden met elkaar te brainstormen over thema’s/onderwerpen/vragen die spelen rond het hoofdthema. Elke date leidt tot twee post-its met daarop de punten/thema’s. Deze worden opgehangen aan de muur. Dit duurt niet langer dan een half uur. Gedurende de dates, zijn twee ondernemingsraadsleden al bezig met het clusteren. Hierna analyseert de ondernemingsraad de resultaten en koppelt deze snel terug (binnen één tot maximaal twee weken).

B: De verdiepte variant: open space

De ondernemingsraad organiseert een bijeenkomst met een zestal flipovers in één grote ruimte. De flipovers zijn leeg. Aan medewerkers wordt gevraagd: welke (hoofd)thema’s of vragen vinden jullie belangrijk voor de nieuwe organisatie? Deze worden verdeeld over de zes flipovers. Vervolgens wordt de vraag gesteld: wie willen zich bij welk onderwerp als eerste aansluiten? Ondernemingsraadsleden verdelen zich als facilitators over de flipovers. Medewerkers mogen van het ene thema schuiven naar het volgende thema, dus zij niet gebonden aan één stek.

Enige voorstructurering kan door vragen in drie ronden te stellen:

 • Welke waarden zijn bij dit thema van belang?
 • Welke knelpunten zien we nu en welke oplossingsrichting zien we?
 • Welke suggesties geven we mee voor het vervolg?

Het betrekken van de achterban een uitdaging voor de ondernemingsraad? Ja, maar een uitdaging die met een beetje organiseren, lef en doorpakken zeer succesvol kan zijn.

06 – 527 13 786     mdaems@mede.nl

Vragen naar aanleiding van onze blogs?

Onze collega Saskia is onder andere verantwoordelijk voor de blogs. Ze beantwoordt graag je vragen!

Mede omdat

onze blogs uitdagen en je laten nadenken

Nieuwsgiering?