Drie aandachtspunten voor de OR!

De ondernemingsraden bij overheidswerkgevers, zoals ministeries, waterschappen en gemeenten kunnen niet om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heen. Deze wet, die op 1 januari 2020 in werking zal treden, regelt voor het overgrote deel van de werknemers in overheidsdienst dat de rechtspositie gelijk wordt aan die van de niet-overheidswerknemers. Dus: van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst en van bestuursrecht naar privaatrecht (Burgerlijk Wetboek). De arbeidsvoorwaarden zullen niet wijzigen.

Door de verdwijning van de verplichte instelling van het GO ligt het voor de hand dat de OR betrokken gaat worden bij het vaststellen van (lokale) arbeidsvoorwaarden en bij het veiligstellen van de belangen van medewerkers bij een reorganisatie, fusie of verzelfstandiging (met een sociaal statuut of sociaal plan). Via deze link vind je verdere informatie over deze ontwikkeling en de nieuwe taken voor de OR.

MEDE biedt hulp bij de voorbereiding op deze taak.

Dat kan via deelname aan de workshop op 26 september, of door direct contact op te nemen met onze specialist  mr. Irene Weijers. We komen dan langs om te kijken hoe we jullie op maat kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de hele OR, of een sessie voor OR en P&O samen, of ook met aansluiting van het GO.

Werkwijze en inhoud

Inhoud workshop 26 september (13:00 – 16:30 uur)

De workshop volgt de drie aandachtspunten die de OR kan oppakken bij de invoering van de Wnra

Taak 1: Volgen van het omzettingsproces en de rol van de OR daarin

  • Wat houdt de Wnra in?
  • Wat moeten de overheidswerkgevers doen ter voorbereiding op de invoering van de Wnra?
  • Op welke wijze kan de OR dit proces van voorbereiding volgen?
  • Welke rol heeft de OR ten aanzien van wijzigingen als gevolg van de Wnra?

 

Taak 2: De verplichtstelling van het GO verdwijnt, mogelijk nieuwe rol voor de OR

  • Neemt de OR de taak op het terrein het GO over?
  • Hoe kan de OR zich daarop voorbereiden?

 

Taak 3: Ontwikkelen van kennis op het gebied van het private arbeidsrecht (BW)

  • Wat zijn de hoofdlijnen van het private arbeidsrecht?
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ambtenarenrecht?

 

Tot slot wordt de opbrengst van deze workshop geïnventariseerd met daaraan gekoppeld de vraag tot welk vervolg dit zal leiden voor de deelnemers.

Aan het eind van de middag ontvangt u een digitaal informatieset.

Voor wie

Voor leden van ondernemingsraden die zich willen voorbereiden op de omslag van car naar cao en vooral op wat dit voor de eigen lokale situatie betekent. Ook P&O-ers die zich hierop samen met OR-leden willen voorbereiden, zijn van harte welkom.

Stapel dossiers

Praktische gegevens

Duur:

Een dagdeel.

Datum:

Woensdag 26 september van 13.00-16.30 uur.

Trainer:

mr. Irene Weijers en Marcel Daems

Plaats:

Locatie in midden van het land

Kosten:

€ 200,- per deelnemer

Inschrijven voor de cursus