“Hoe het met de ontwikkeling van onze medezeggenschap gaat?! Uitstekend! We hebben als ondernemingsraad inmiddels bereikt dat we veelvuldig gebruik maken van medewerkers die een thema behandelen samen met iemand van het management. Deze vorm van directe participatie van medewerkers leidt er toe dat we als ondernemingsraad eigenlijk veel meer een toezichthoudende rol hebben; geweldig! Hoe we dat met de directie doen? Veel afstemmen, ‘kort op de bal’, vaker informeel overleg. Alles in kannen en kruiken dus? Nou, wat nog wel even zoeken is, is hoe we de regels vanuit de WOR toepassen en of we dat wel zo formeel willen….”

Volop beweging

Vernieuwing medezeggenschap is geen hype meer maar een logisch gevolg van allerlei ontwikkelingen sectorbreed en op organisatieniveau. Dit resulteert in andere organisatievormen en vooral ook de wijze waarop medewerkers met elkaar samenwerken en wat er van hen verwacht wordt als bijdrage in het geheel. Dit brengt beweging te weeg bij individuele medewerkers die de ondernemingsraad opvalt en waar op geanticipeerd wordt. Ik vind het prachtig om te zien dat er bij zo veel organisaties waardevolle gesprekken plaatsvinden tussen management, HR, directie en ondernemingsraad over hoe de betrokkenheid van medewerkers bij het formuleren van organisatiedoelen en –beleid verbeterd en vaak ook vergroot kan worden. Er worden muren geslecht die zorgen voor een prachtig nieuw overlegklimaat in organisaties en specifiek tussen ondernemingsraad, management en directie.

Van formeel naar meer informeel

chess-691437Een nieuw overlegklimaat bestaat wat mij betreft onder andere uit het gemakkelijk kunnen schakelen tussen formeel en informeel overleg. Ik zie in de praktijk dat dit over het algemeen ook goed verloopt echter, het heeft ook een belangrijk neveneffect. Dit neveneffect heeft zich in mijn praktijk al een aantal malen voorgedaan en richt zich op het wel of niet gebruik maken van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De vernieuwingsrichtingen van de medezeggenschap brengen namelijk direct de vraag naar boven in hoeverre de WOR nog nodig is om vorm en inhoud te geven aan de wijze waarop de ondernemingsraad samenwerkt met directie en management. “Moet dat nog wel, een ‘formele’ afhandeling van procedures en het behandelen van voorgeschreven onderwerpen nu we toch zo goed met elkaar samenwerken?”.

Ik zeg: “ja, dat moet”

Juist binnen de ontwikkeling van allerlei vormen van directe participatie en het daarmee veel meer decentraliseren van medezeggenschap is het oh zo belangrijk om vanuit de WOR te definiëren welke centrale medezeggenschap blijft bestaan. ondernemingsraad, management en directie kunnen op deze wijze een eigen ‘medezeggenschapsmenu’ ontwikkelen waarbinnen voor de medewerkers in de organisatie het glashelder is hoe zij mee kunnen denken bij beleidsthema’s en op welke manier dit vormgegeven wordt. De WOR biedt daarbij nog keurig een kader met spelregels die, wanneer ze reeds onderdeel van de cultuur zijn geworden, prima in de kast mogen blijven staan, en anders zorgt voor zorgvuldigheid in besluitvormingsprocessen.

Wat staat er bij u op het menu?

Wanneer u druk bezig bent in de organisatie om de medezeggenschap te vernieuwen raad ik u aan op een ontspannen wijze met de WOR om te gaan, deze onderdeel te laten zijn van het nieuw beoogde medezeggenschapsmenu. Mocht u voorbeelden nodig hebben hoe u dit het beste kunt vormgeven, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Ik serveer u graag de recepten van MEDE!

In mijn volgende blog vertel ik hoe een medezeggenschapsmenu er uit kan zien en wat de waarde is van een menukaart in de medezeggenschap.