Heeft u als ondernemingsraad van een gemeente of aan gemeente gelieerde organisatie OR-verkiezingen in maart 2017? Of bent u als OR uit een andere sector zich aan het oriënteren op verkiezingen? Dan is ons verkiezingsmenu voor u wellicht die smakelijke afwisseling die u al zo lang zocht? Onze chefs, Annette Tas en Marcel Daems, hebben hun best gedaan om een gevarieerd driegangenmenu samen te stellen.

 

Voorgerecht:    Management én OR gaan samen voor succesvolle verkiezingen!

Na dit essentiële voorgerecht, staat medezeggenschap goed op de agenda, in een jasje dat past bij de organisatie zoals die zich ontwikkelt. Management en OR hebben doelen geformuleerd en afspraken gemaakt hoe zij samenwerken in de werving van kandidaten.

Wij begeleiden één sessie tussen OR en management over de rol en betekenis van medezeggenschap na de verkiezingen van 2017. Wat verwachten we er samen van? Wat moet het opleveren? Aan het eind van deze sessie wordt een keuze gemaakt uit welke campagne-aanpak het beste aansluit bij jullie situatie en wensen. Wij hebben een set van creatieve campagne-aanpakken, ontwikkeld in samenspraak met een denktank van medezeggenschappers. Hiermee inspireren we tot het vinden van een aanpak die aansluit bij uw organisatie en die ook, binnen de beschikbare tijd, praktisch uitvoerbaar is.

 

Hoofdgerecht:  Campagne volgens de KISS!-formule (Keep It Smart & Simple!)

Gedurende deze belangrijke maar vooral niet overdadige gang, voert u de creatieve en campagne doelmatig uit. Deze bestaat uit een fase waarin kandidaten zeer gericht worden geworven, in een combinatie van voordracht, individuele benadering en ondersteund door een krachtig verhaal dat tenslotte oproept tot verkiezingen.

We begeleiden de commissie of werkgroep vanuit OR én organisatie die de campagne uitwerkt. We zorgen voor een simpel en uitvoerbaar plan, dat leidt tot goede kandidaten. De ondersteunende campagne blinkt uit in eenvoud en kracht, waarbij we de bestaande creativiteit bundelen en focussen. We zetten oude en nieuwe media in een slimme combinatie in. In de campagneaanpak is nadrukkelijk aandacht voor de rollen en taken van ondernemingsraad, management, HR, bestuurder.

Nagerecht:          Praktische overdracht en inwerken met een OOO-plan

U biedt als zittende OR met een Ondernemingsraad Overdracht-  en Ontwikkelplan de nieuwe OR tools om een goede start te maken. Dat is niet ‘regeren over je graf’, maar een weldoordacht advies waar de volgende OR baat bij heeft:

  • waar aandacht te besteden bij de belangrijkste inhoudelijke thema’s;
  • waarop te letten in het overleg;
  • hoe snel én gedegen nieuwe OR-leden in te werken en/of te begeleiden zodat zij snel inzetbaar zijn;
  • wat belangrijk is om in een OR-ontwikkelings- en ondersteuningsplan op te nemen.

 

We bieden u een startdocument met een aantal richtinggevende vragen. Aan de hand hiervan begeleiden we u, als u dat wilt, met het systematisch uitwerken van deze vragen. Dit kan goed worden gedelegeerd binnen de OR aan leden die ofwel inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor thema’s, als aan het DB voor de sturingsvragen. We betrekken hierbij ook bestuurder, HR en management, waar dit gewenst wordt.

restaurant-449952_1280

We wensen u een heerlijke verkiezingsmaaltijd!

Uw maîtres helpen u graag:

Annette Tas

Marcel Daems