Mensen zijn veel meer dan de functie die zij vervullen. We hebben een rugzak vol talenten. Dat betekent dat die talenten ook leidend zullen zijn in onze loopbaan. Tijdens ORKompAS van dit jaar verzorgde Marcel Daems van MEDE een inleiding waarin de ambtelijk secretarissen gevraagd werd stil te staan bij hun talenten. MEDE gaat de TMA-methode®, de talent- en motivatieanalyse gebruiken bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen, en gebruikt deze al voor leden van DB’s en voor OR-teams.

 

talenten in je rugzak
Iedereen heeft een rugzak vol talenten!

 

 

Van drijfveren naar talenten naar competenties

 

Iedere mens wordt in zijn handelen, zijn gedrag leiden door specifieke drijfveren. Daar is in de afgelopen decennia ruim onderzoek naar gedaan. Onder andere door Robert Murray, die uit onderzoek 22 drijfveren destilleerde. Deze drijfveren bepalen ons natuurlijk gedrag, of voorkeursgedrag. Het gedrag dat voortkomt uit wie we zijn, wat we het liefste willen. TMA® ontwikkelde een methodiek die de 22 drijfveren meetbaar maakt. Hieronder een voorbeeld met de drijfveer afwisseling. 

 

Voorbeeld: een drijfveer is afwisseling. Ofwel de mate waarin een persoon behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen. TMA® meet deze behoefte door middel van de TMA-scan.

Een lage behoefte aan afwisseling (‘score’ 1 t/m 3), levert het talent op van focus (hoge focus, geconcentreerd, minder aandachtsspreiding, loyaler).

Een hoge behoefte aan afwisseling (‘score 7 t/m 9), levert het talent op van veelzijdig (zeer veelzijdig, houdt van afwisseling en variatie, hoge aandachtsspreiding, eerder afgeleid, nieuwsgierig, omgevingsgericht)

Een gemiddelde behoefte aan afleiding(score 4 t/m 6), levert een talent in balans op. Dat betekent dat er geen uitgesproken talent is, maar dat het een gemiddeld talent is voor focus of afwisseling.

Met de uitkomsten van de scan heb je een prachtig beeld van jouw talenten. De meeste mensen scoren tussen de 10 en 15 uitgesproken talenten. De uitkomsten hebben zowel een voorspellende waarde voor jouw natuurlijk- of voorkeursgedrag. Maar het voorspelt bovendien welke competenties met veel, weinig of gemiddelde energie ontwikkeld kunnen worden. Met het talent veelzijdig kun je namelijk de competentie omgevingsbewustzijn goed ontwikkelen. Omgekeerd kun je met het talent focus de competentie aandacht voor details goed ontwikkelen. 

 

Sta eens stil bij jouw drijfveren!

Hieronder een kleine uitsnede van de 22 drijfveren van de TMA-methode. Ben je ambtelijk secretaris of lid van een dagelijks bestuur van een ondernemingsraad? Sta even stil bij dit rijtje. Wat denk je? Heb je aan de linker- of rechterkant van onderstaande drijfveren een uitgesproken talent dat past bij jouw natuurlijke behoefte? Neem bijvoorbeeld de drijfveer ambitie en uitdaging. Als een spel gespeeld wordt, doe je dan mee voor ‘de leuk’ of word je direct getriggerd door de kans om te winnen? Of ligt het bij jou ergens in het midden?   Welke talenten passen goed bij jouw functie? Of welke talenten heb je wel maar kun je in jouw functie minder goed kwijt?

 

Drijfveren TMA

Talenten en persoonlijke ontwikkeling

 

MEDE gaat de TMA-methode gebruiken bij de leergangen die we aanbieden voor ambtelijk secretarissen. Voor ambtelijk secretarissen die dat willen, kan hun loopbaanontwikkeling daarmee een extra verdieping krijgen. Je volgt namelijk niet alleen een functie-gerichte leergang, maar krijgt ook (meer) inzicht in jouw persoonlijkheid. Je krijgt  inzicht in jouw talenten en hoe je die kunt inzetten voor  jouw persoonlijke ontwikkeling. De TMA-methode biedt namelijk, in tegenstelling tot veel andere drijfveren- of persoonlijkheidsscans, veel meer toepassingsmogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling:

 

  • koppeling met competenties
  • matchen met functies en competenties
  • ontwikkelmatrix/persoonlijk ontwikkelingsplan
  • 90º, 180º, en 360º feedback

 

In de leergangen wordt gericht toegewerkt naar een aantal competenties. Met behulp van een TMA-scan kun je als ambtelijk secretaris ook een goede inschatting maken welke opleiding het best past bij jouw talenten. Het biedt daarmee ook goede handvatten voor een gerichte coaching.

 

TMA voor dagelijkse besturen en OR-teams

 

Naast een toepassing voor individuele ontwikkeling, biedt TMA ook de mogelijkheid van een teamanalyse, op basis van de individuele TMA-scans van de teamleden. Daarmee biedt het een prachtig handvat om binnen elk dagelijks bestuur van de ondernemingsraad of binnen de gehele ondernemingsraad het goede gesprek te voeren over de ontwikkeling van het team en het optimaal in de kracht zetten van de teamleden. We hebben nu met een aantal ondernemingsraden de teamanalyse toegepast tijdens trainingen en gezien dat het een aantal voordelen oplevert:

 

  • het matchen van de missie van de OR met de talenten
  • een scherp beeld voor het dagelijks bestuur voor de inzetbaarheid van de OR-leden
  • een team-ontwikkelplan dat gestoeld is op gevalideerde informatie over de talenten

 

 

Een investering die zich dubbel en dwars terugverdient

 

Het inzetten van TMA vergt een investering in geld, en in zekere mate van tijd. We horen van onze klanten dat de investering zich sterk terugverdient. Zowel in concrete resultaten, zoals hierboven al vermeld, maar ook voor het teamgevoel, de teambuilding en voor het onderlinge begrip en vertrouwen. Een paar citaten van deelnemers: 

 

“Het terugkoppelgesprek met de TMA-coach van MEDE waarin de TMA-rapportage werd was veilig, prettig en ervoer ik als een cadeautje.”

“Onze teamdag op basis van de TMA-teamanalyse bracht ons als team veel dichter bij elkaar. Er ontstond  het echte goede gesprek, en het echte begrip voor elkaar. Het bood voor ons een stevige basis voor onze doorontwikkeling.”

“Vanuit de teamanalyse heb ik als voorzitter nu alle bouwstenen te pakken voor een meerjarig ontwikkelplan van onze ondernemingsraad!”

“Met de resultaten van de TMA-scan heb ik een veel betere regie op mijn eigen ontwikkel- en coachvraag. Daardoor was het coachingstraject dat ik had veel effectiever en efficiënter.”

“Na het gesprek met de TMA-coach van MEDE accepteer ik nu veel beter mijn kwaliteiten en herken ik mijn valkuilen veel beter als een uitvergroting van een waardevol talent en niet uitsluitend als iets waar ik of mijn omgeving last van heeft.”

 

We kunnen ons voorstellen dat er interesse is en vragen zijn over de toepasbaarheid voor jou als ambtelijk secretaris, voor een dagelijks bestuur van een OR of voor een gehele ondernemingsraad. We komen graag een keertje langs, maar gewoon bellen of mailen mag natuurlijk ook!

Richard Priem, Annette Tas, Marcel Daems