Actiz congres Breng Beweging in Medezeggenschap

Actiz, de brancheorganisatie voor de VVT sector, wil beweging brengen in medezeggenschap. De sector is enorm in ontwikkeling en ondernemingsraden worden uitgedaagd daarin mee te bewegen. Ruim twintig zorgondernemingen voerden pilots uit in 2015-2016. Op 4 november werden de resultaten gepresenteerd voor bijna 200 OR-leden, bestuurders en bestuurssecretarissen in de Utrechtse Jaarbeurs. Bureau V.I.A. / […]

Evolutionaire aanpak voor vernieuwing medezeggenschap

Een evolutionaire aanpak voor vernieuwing medezeggenschap is nodig om praktische oplossingen te vinden. Nu duidelijk is  dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorlopig niet fundamenteel zal veranderen, zoeken overlegpartners naar praktische oplossingen. Daarbij zijn vele modellen en theorieën over vernieuwing van medezeggenschap in omloop.  Een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze zich afzetten tegen het […]

Geslaagde dialooglunch over zelfsturing en medezeggenschap

21 deelnemers van 7 verschillende organisaties  uit de VVT sector uit Brabant zaten op 24 september samen aan een heerlijke lunch bij de Zorggroep Elde in Boxtel. Deze dialooglunch, georganiseerd door Mede, was bedoeld om ervaringen uit te wisselen over de actuele ontwikkelingen in de VVT sector ten aanzien van zelfsturing, buurtgerichte zorg  en de […]