Met een select groepje klanten hebben wij ons gebogen over hoe ondernemingsraden succesvolle verkiezingen kunnen organiseren. Kandidaten vinden is niet eenvoudig. We kwamen op zes invalshoeken die focussen: wat doet er echt toe?

Zes invalshoeken voor succesvolle verkiezingen ondernemingsraad

 

 1. Urgentie en noodzaak
 2. Brede invalshoek
 3. Benadruk het leuke
 4. Maak huidige OR zichtbaar
 5. Gedeeld eigenaarschap
 6. Voordracht van kandidaten

 

 1. Urgentie en noodzaak:

Elke verkiezing moet ergens over gaan. Maak echt duidelijk waarom verkiezingen belangrijk zijn, koppel het aan thema’s die in de organisatie leven. Een algemene oproep krijgt weinig weerklank.

 

 1. Brede invalshoek

Maak duidelijk dat medewerkers op verschillende manieren betrokken kunnen zijn. Als OR-lid, als ‘buiten-lid’ bij een projectgroep of commissie, als ‘stagiair’ om een paar keer mee te lopen en te snuffelen aan het OR-werk. En begin hier tijdig aan.

 

 1. Benadruk het leuke

Appeleer niet alleen aan ‘solidariteit’ of ‘plicht’, maar benadruk waarom het zo leuk is om deel uit te maken van de OR: oersoonlijke ontwikkeling, kennis van de organisatie, bijdrage met betekenis.

 

 1. Maak huidige OR zichtbaar(der)

Ga de boer op, communiceer niet alleen schriftelijk of via intranet. Bezoek bijvoorbeeld teams, en niet alleen met een kandidatenwervingsboodschap. Maak duidelijk wat je bijdrage als OR is geweest.

 

 1. Gedeeld eigenaarschap

Ga met directie en management in gesprek hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle OR-verkiezing. Zorg dat het niet bij intenties blijft. Betrek ze echt, gun/geef ze een rol.

gedeeld eigenaarschap

 1. Voordracht van kandidaten

Natuurlijk mag iedereen (behalve de bestuurder natuurlijk) zich kandidaat stellen, maar ervaringen wijzen uit dat het niet zomaar gaat. Door kandidaten te laten voordragen door hun collega’s, krijg je een andere, verrassende dynamiek!

 

Meer toelichting per invalshoek met concrete en handige tips kun je vinden door deze link te volgen.

 

Direct geïnteresseerd in het verkiezingsmenu van MEDE? Volg dan deze link.

Vragen? Neem contact op met: Annette Tas of Marcel Daems