‘Beginnen bij de basis’

Als nieuw OR-lid komt er veel op u af. Er zullen veel vragen bij u opkomen: wat is nou precies een OR? Wat wordt er verwacht van een OR? Hoe zit het met de WOR? Naast deze vraagstukken over rol en positie komt er nog veel meer kijken bij het OR-werk. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van het OR werk, besluitvorming en samenwerking met andere OR-leden en bestuurder. Om ervoor te zorgen dat u als OR-lid snel volwaardig meedraait in de OR bieden we u deze instapdag aan. Op deze dag verwerft u basiskennis en inzichten die nodig zijn bij het vervullen van uw taak.

Werkwijze en inhoud

We starten met een interactieve inleiding over de taak, positie en bevoegdheden van de OR. Hierna krijgen deelnemers praktijksituaties voorgelegd met de vraag hoe een OR daarbij gebruik kan maken van zijn bevoegdheden. De trainer presenteert vervolgens een stappenplan voor het OR-werk en u neemt een aantal stappen onder de loep. Tenslotte bespreken we welke aanknopingspunten deze dag geboden heeft voor de praktijk. We bieden deze training als open inschrijving aan, maar kan ook in-company worden gehouden. Vraag naar de mogelijkheden.

Resultaat

  • u weet wat er wordt verwacht van de OR en van u als OR-lid;
  • u weet wat de positie is van de OR in de organisatie en welke contacten van belang zijn voor de OR;
  • u kent de bevoegdheden in de Wet op de Ondernemingsraden;
  • u weet hoe u als OR effectief en efficiënt uw werk kunt organiseren;
  • u weet wat kunt u verwachten van het overleg met de bestuurder.

Voor wie

Voor OR-leden die net van start zijn gegaan als OR-lid, OC-lid of PVT-leden.

Praktische gegevens

Duur:

1-daagse training begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Data:

10 april  2017

Trainer:

Annette Tas of Kees Roest

Plaats:

Een centraal gelegen locatie in de regio Utrecht

Kosten:

€ 375,- per deelnemer, excl. BTW

Inschrijven voor de cursus