Sanne Mom trainer

Een duurzame verandering teweegbrengen waarbij het team weer in staat is om het resultaat te behalen wat ze voor ogen heeft, met plezier en vertrouwen in elkaars kennis, kunde en betrokkenheid. Dat is het doel waar ik als begeleider van verandertrajecten, bestuurslid van een OR en trainer altijd naar toe werkte. Het viel mij ook op hoe uitdagend het is om dat doel te bereiken; hoe lastig het soms is om elkaar te vinden en gezamenlijk duurzame stappen vooruit te zetten.

In de loop der jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat succesvol samen werken begint met  nieuwsgierig zijn naar elkaar, het zoeken naar verbinding en het creëren van een constructieve dialoog. Voor mij betekend goed samenwerken ook dat jeregelmatig wat lucht in de samenwerking blaast; dat je investeert in het leren spelen en experimenteren met elkaar, dat je samen bouwt aan een cultuur waarin je  begripvol en transparant kan zijn, en je doelen gezamenlijk nastreeft.

Ik combineer in mijn aanpak inzichten vanuit mijn organisatie achtergrond en mijn kennis en ervaring als trainingsactrice. Ik houd ervan om eerst te kijken vanuit een breder perspectief en daar kort bij stil te staan, om vervolgens samen in beweging te komen. Kennis delen, bewust worden, actief ervaren, humor en ‘wat lucht blazen’ in de onderlinge interactie zijn daarbij belangrijke elementen die voorbijkomen tijdens mijn begeleiding.

Social

Gegevens

Telefoon:  06 – 527 62 227

E-mail: smom@mede.nl