Betrokkenheid van medewerkers: Dialoog In Actie puzzelstukjes die door handen bij elkaar worden gebracht

De samenwerking tussen OR-directie en HR is essentieel om meerwaarde van medezeggenschap goed te ‘incasseren’. De samenwerking kent meerdere aspecten die aandacht behoeven:

  1. Heldere verwachtingen uitgewisseld over de meerwaarde van medezeggenschap in de organisatie.
  2. Vertaling van deze verwachtingen naar specifieke rollen van de verschillende partijen.
  3. Deze rollen en verwachtingen vertaald naar werkbare afspraken over de wijze van samenwerking.
  4. Het ontwikkelen van de kwaliteit van het overleg, onder andere in overlegvaardigheden.

 

Bij het verkennen van verwachtingen, is het essentieel dat in dialoog te doen en discussie uit te stellen. Zodra je met elkaar de discussie induikt, probeer je de ander te overtuigen van het feit dat jouw verwachtingen juist zijn, en die van de ander ‘er niet toe doen’.

Open exploreren van de betekenis die we geven aan open deuren als:

“ogen en oren van de organisatie”

“klankborden”

“informatie delen”

“vroeg betrokken zijn”

enz.

is essentieel.

Doorvragen, vragen naar voorbeelden uit de praktijk, onderzoeken waarom die voorbeelden juist als goed of minder goed werden ervaren, geeft zoveel helderheid over wat OR en directie werkelijk van elkaar verwachten.

HR of P&O speelt vaak een bijzondere rol in het samenspel tussen OR en directie. Zij leveren inhoudelijke deskundigheid vanuit hun adviserende rol, maar zijn geen formele gesprekspartner. Wel kan HR/P&O een belangrijk rol spelen in de kwaliteit van het overleg door ook procesmatig te adviseren hoe de meerwaarde van de medezeggenschap beter tot zijn recht kan komen. Dit vergt van zowel OR als P&O een open houding naar elkaar. Immers, de OR klaagt soms wat vaak over ‘P&O’, terwijl deze in opdracht van de directie werkt. Niet P&O bepaalt de prioriteiten, maar de directie. Ook kunnen P&O-ers nog weleens over de OR klagen, als deze gezien wordt als te kritisch, of als hobbel in het besluitvormingsproces.

Des te belangrijker dat verwachtingen echt goed worden uitgesproken, rituele dansen worden voorkomen en afspraken goed geformuleerd, gemaakt, en gemonitord worden.

MEDE ondersteunt bij het voeren van de juiste dialoog, waarbij we vooral zoeken naar de beste verbinding tussen verwachtingen, belangen en het type afspraken dat voor eenieder in deze driehoek goed kan werken.