Boeken en katernen

Hieronder de publicaties die MEDE zelf uitgeeft of MEDE-werkers hebben geschreven.

Klik op de publicatienaam om meer te weten.

Tegen gereduceerd tarief kunt u de eerste drie publicaties ook bij MEDE bestellen (zover de voorraad strekt):

KLIK HIER!

shelf-159852

De OR als krachtige leeromgeving

Zowel de medezeggenschap als het denken over leren en veranderen zijn volop in beweging. Dat biedt kansen voor de opleidingsplannen van de OR. Door persoonlijke ontwikkeling, samenwerken en resultaatgericht werken te verbinden, kan in korte tijd door iedereen veel geleerd worden. Dit boek gaat over slimme combinaties van leren en veranderen, waardoor u ondanks tijdsdruk en volle agenda’s, betekenisvolle stappen kunt zetten.

Auteurs: Liesbeth Blanken, Nico Siffels, Marieke Zwerver, Marcel Daems, Annette Tas, Johannes Kooistra, Manon van der Wal.

Talent in de OR

Verkiezingen zijn een geweldige kans om de medezeggenschap nieuw elan te geven. Gerichte werving van kandidaten en het binden van talenten levert OR-leden op die er echt wat van willen maken. De campagne is tegelijkertijd een prima gelegenheid om aan collega’s te laten zien wat OR-werk inhoudt: er toe doen in de onderneming en besluiten van een heel andere kant te beoordelen. Blijvende zichtbaarheid vraagt om permanente campagne en scouting, zodat de OR voortdurend met zijn achterban in dialoog blijft over de belangrijke thema’s.

Auteurs: Nico Siffels, Marcel Daems, Johannes Kooistra

De OR en het versterken van arbeidsrelaties

Veranderende arbeidsverhoudingen vragen van werkgevers en werknemers om zo optimaal mogelijk hun belangen aan elkaar te (blijven) verbinden. Alleen dan zijn zij in staat om samen de organisatie te verbeteren. Dat vraagt om een gelijkwaardiger overleg in de vorm van dialoog en medewerkersparticipatie. De OR vervult bij het optimaliseren van de arbeidsverhoudingen een zeer waardevolle rol, omdat hij als beste zicht heeft op spanningen in de arbeidsrelaties en hoe deze te verminderen.

Auteurs: Jeske Leeters, Nico Siffels, Paul Visser, Susanty Nap, Gerdine Slot, Marieke Zwerver, Kees Schilder, Ron Tolman, Liesbeth Blanken

OR en interne competentieontwikkeling

OR-werk bestaat vaak uit taken die niet tot het dagelijks werk van de or-leden behoren. Het vraagt om kennis die niet veel mensen onmiddellijk voorradig hebben. Naast trainingen buitenshuis kunnen or-leden ook competentiegericht (lerend) werken in hun or-praktijk om hun kennis te vergroten. Dit houdt in dat zij voortdurend en doelbewust hun kennis en vaardigheden moeten vergroten. Hiertoe is het belangrijk dat or-leden zich bewust worden van hun gedrag in het or-werk, en dat zij (leren) beoordelen op welke manier zij de kwaliteit van dit werk kunnen verbeteren. In dit boek geven de auteurs op een heldere en enthousiastmerende wijze aan hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Auteurs: Liesbeth Blanken, Susanty Nap