Ontwikkelen & vernieuwen medezeggenschap

Organisaties staan niet stil, ontwikkelen zich continu. MEDE ondersteunt medezeggenschap, directie en P&O in de ontwikkeling van passende medezeggenschap. Dan gaat het om zowel ontwikkelen, verbeteren als fundamenteel vernieuwen.

Passend betekent: niet op basis van standaardmodellen, maar op maat voor uw organisatie. En vooral ook pragmatisch: we zorgen er samen met u voor dat het werkt!

Dialoog met collega's

Voor de medezeggenschap is ‘communicatie met de achterban’ altijd een uitdaging. MEDE helpt om dit weerbarstige thema werkbaar te maken. Door te focussen op echt contact met medewerkers, door de dialoog met medewerkers te organiseren. Met eigentijdse benaderingen, zoals storytelling, crowsourcing, ambassadeursschap, en natuurlijk onder meer met gebruik van social media.

OR en arbeidsvoorwaarden

Door diverse ontwikkelingen, zoals  afname van vakbondsleden in bedrijven, of doordat een sectorale cao te weinig op maat is voor een bedrijf, wordt vaker voor een AVR gekozen, een eigen ArbeidsVoorwaardenRegeling. Deze wordt dan afgesloten met de ondernemingsraad. Dat is voor veel OR-en niet eenvoudig. MEDE helpt bij het gehele proces van de inhoud, op betrokkenheid van de achterban en bij het onderhandelingsproces zelf.

Samenwerking OR, directie & HR

Wat is ervoor nodig om een goede samenwerking te hebben tussen OR-Directie en HR/P&O? Dit vergt een helder beeld en duidelijke verwachtingen over ieders rol en de meerwaarde van de samenwerking. MEDE helpt de juiste verbindingen te leggen tussen de wensen, ambities en personen in die bijzondere samenwerking.

OR & OR-leden: leren en ontwikkelen

Er is veel in beweging op het gebied van OR-opleiden. MEDE helpt u met een ontwikkelaanpak die volledig aansluit bij uw eigen praktijk. Wat u leert past u werkelijk toe in uw eigen praktijk. Planmatig en ondersteund met eigentijdse leervormen, zoals e-learning.

Organisatieontwikkeling en HR

De medezeggenschap wordt continu geconfronteerd met ontwikkelingen in de eigen sector en organisatie. De omgeving van de organisatie vraagt steeds meer en dat betekent bijna een continu proces van organisatieontwikkeling, waarbij van HR een belangrijke taak wordt verwacht. Welke rol kan de OR daarin spelen? MEDE ondersteunt OR-en: we ‘vreten ons in’ als geen ander in wat er speelt, en helpen de OR zich te positioneren binnen de feitelijke context.