Ondernemingsraden

Ondernemingsraden, groepsondernemingsraden, centrale ondernemingsraden, onderdeelcommissies, vaste commissies en voor EOR-en.

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur van ondernemingsraden, op het gebied van teamontwikkeling, samenwerking, communicatie, taakverdeling en werkwijze.

Professionals medezeggenschap

Medezeggenschapsprofessionals, zoals ambtelijk secretarissen, adviseurs medezeggenschap, bestuurssecretarissen.

Directie & HR

Directie en HR, met name bij vraagstukken van samenwerking tussen medezeggenschap en bestuurder/HR en bij de ontwikkeling van medezeggenschap. Dit ook vaak samen met de OR.

MEDE heeft veel ervaring met medezeggenschap in grote organisaties met meerdere medezeggenschapsorganen en op meerdere niveaus.