training3Bij ORvaring leert de ondernemingsraad direct in de praktijk ondernemingsraad te zijn. Het is geen spel, je bent gewoon de OR.  ORvaring is juist voor mensen die niet van rollenspellen of games houden.  ORvaring  geeft u de mogelijk om na de verkiezingen in twee dagen de OR klaar te stomen voor de toekomst. ORvaring is een praktijkgerichte maatwerktraining. Het draait om uw eigen OR, de leden van de OR en de bijzonderheden van uw eigen organisatie.

Aanleiding

De starttraining voor een nieuwe OR of een OR waarin na de verkiezingen nieuwe leden zitten heeft twee nadelen: de training staat vaak ver van de praktijk waardoor het lang duurt voordat de OR in beweging komt en het duurt lang voordat de nieuwe leden zelfstandig hun rol kunnen spelen.

Wat zet MEDE daar tegenover?

Met ORvaring kiest u samen uw eigen werkwijze die past bij de ambities samenstelling van de OR in plaats van automatisch door te gaan op de oude weg. Nieuwe leden worden minder afhankelijk van ervaren leden en hebben sneller een eigen inbreng.
Met ORvaring blijven we heel dicht bij de praktijk. Dat betekent veel interactie, veel dingen kunnen uitproberen, heel direct werken aan eindproducten waar je onmiddellijk iets aan hebt.
Vanuit individuele ambities van de OR’leden werken aan een jaarplan voor de OR.
Het eindproduct is onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. Het is geen rollenspel met voorgeschreven rollen. Je moet zelf dingen uitzoeken, rollen in de OR verdelen waarmee je echt kunt werken, draagvlak bij je eigen achterban zoeken en overleg met je eigen bestuurder voorbereiden. De directeur en HRM kunnen zelfs een dagdeel meedoen zodat je je voorstellen direct kunt toetsen. Je ziet meteen resultaat.

Neem je echte besluiten of is het spel?

Als je met de hele OR aan deze maatwerktraining meedoet kun je echte besluiten nemen. ORvaring is niet levensecht maar echt. Bij ons speel je geen OR maar ben je de OR. Het is ook spel, je mag fouten maken  en daarvan leren.

Hoe ziet ORvaring er uit?

We beginnen met een onderdeel waarbij de OR-leden zelf aangeven wat hun ambities zijn en wat zij de belangrijkste onderwerpen vinden waarop de OR resultaten moet behalen. Op basis hiervan stelt de OR speerpunten op voor de hele OR.
Vervolgens laten we de OR onderzoeken welke OR-leden er bij welke rol in de OR passen. Hier hebben we verschillende oefeningen voor. Bijvoorbeeld de B&W oefening: er moet een nieuw college van B&W komen. Iedere deelnemer stelt voor zichzelf vast welke wethouder hij zou willen zijn. We onderzoeken welke functies dubbel bezet zijn, welke gaten er vallen en hoe je dat op kunt lossen. Daarna moet iedere wethouder voor zijn beleidsterrein één voorstel doen.  Op deze wijze zorgen we voor verkenning van rollen en onderwerpen en dat leidt tot het jaarplan.

Waarin verschilt dat van een reguliere OR-training?

Het grootste verschil is dat je onmiddellijk wordt  ondergedompeld wordt in de praktijk van de OR. De kracht van de methode is dat je direct feedback krijgt van de trainers. Bij een starttraining heb je een voorzittersverkiezing, bij ons mag je het eens proberen. Je kunt vervolgens zien wie het beste kan voorzitten op basis van de praktijk. Dat geeft draagvlak in de OR en je leert veel sneller.
Bij een traditionele training leer je dat draagvlak creëren belangrijk is, bij ons leer je draagvlak te creëren door het te doen. Door trial en error. Fouten maken mag want daar leer je van. Heb je de ambitie voorzitter te zijn, probeer het maar eens.

Wat leert een OR collectief door aan de game mee te doen?

Het begint bij het individu, de drijfveren en ambities van de OR-leden. Daarna komt het collectief aan de orde, door middel van OR-rollen en gemeenschappelijke doelen.
Je leert op een projectmatige wijze te  werken. Elk OR-thema is in principe een project. Dat betekent dat het dagelijks bestuur de regie voert.
Het laatste dagdeel gaan we weer terug naar het individu. Wat heeft elk OR-lid nodig om deze werkwijze vorm te geven. In een terugkomdagdeel kijken we hoe het echt is in de praktijk? Wat blijkt goed te werken en wat vraagt om verandering? Wat willen de individuele OR-leden verder leren? Wat wil de OR gezamenlijk leren?

Wat is voor de OR het resultaat van de game?

Dat je heel snel leert om als nieuwe OR of OR in een nieuwe samenstelling op elkaar in te spelen. Je leert onderwerpen  projectmatig aan te pakken en je doet ervaring met de rolverdeling in de OR.

Voor welke OR’en is de game een goede vorm om het OR-werk onder de knie te krijgen?

1.       De nieuwe OR

De samenstelling van de OR is fors gewijzigd. Het aantal nieuwe leden zonder eerdere OR-ervaring is groter dan het aantal leden dat is herkozen. Deze OR heeft behoefte om middels een goed, strak gestructureerd trainingsprogramma met heldere instructies, in korte tijd te ervaren wat het is om OR te zijn en zo een stevige startpositie te verwerven.

2.      De vernieuwde OR

De samenstelling van de OR is gewijzigd. Minder dan de helft van de OR bestaat uit nieuwe leden zonder OR-ervaring vanuit het verleden. Deze OR heeft  een bestaande werkwijze, maar staat open voor nieuwe mensen en voor het verbeteren/aanscherpen van zijn werkwijze. Invulling van de rollen is nog open. Jullie willen dat de nieuwe mensen snel kunnen aanhaken en met elkaar een nieuw, goed georganiseerd team te worden.

3.      De vernieuwende OR

Jullie zijn een bestaand, ervaren team, mogelijk met één of twee nieuwe leden, die wellicht al halverwege de vorige periode zijn aangehaakt. Jullie zijn toe aan een nieuwe ambitie, uitdagingen. Jullie maken een bewuste keuze om jezelf te gaan verbeteren. Zoeken naar een meer projectmatige, planmatige en resultaatgerichte manier van werken. Daarbij zoeken jullie nieuwe verbindingen met medewerkers en willen een krachtig netwerk in de organisatie ontwikkelen.

Welke OR’en zou je het niet aanbevelen?

OR’en die vinden dat je het OR werk vooral leert door anderen te laten vertellen hoe je het moet. OR’en die vooral behoefte hebben aan theorie en OR-en die een uitgesproken hekel hebben aan alles wat op een game lijkt. Voor deze OR’en zijn er prima alternatieven.

ORvaring is maatwerk, waaruit blijkt dat?

Een intake met de voltallige OR is noodzakelijk om van de ORvaring een echte maatwerktraining te maken. Aan de hand van de intake kunnen we afspreken welke modules we inschakelen of uitschakelen. De OR kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de bestuurder en andere beslissers onderdeel te maken van een gezamenlijk leerproces. OR en bestuurder gaan dan tijdens de ORvaring met elkaar in gesprek over elkaars verwachtingen en ambities en maken een gezamenlijke jaaragenda.
De mogelijkheid bestaat om de ORvaring over meerdere bijeenkomsten te spreiden zodat tussentijds opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
Qua locatie kunnen we kiezen voor een accommodatie waarin we in alle rust, los van de werkplek kunnen werken en leren; er is ook de keuze om juist op de werkplek zelf (in company) aan de slag te gaan, dus op de plek waar de OR ook in de praktijk zal functioneren; met alle dynamiek die dat met zich meebrengt.

‘Blokkendoos’ met varianten

ORvaring is opgebouwd uit drie blokken en voor elk van deze blokken zijn varianten mogelijk:

Blok 1: Speerpunten kiezen mét draagvlak

Blok 2: Projectmatig werken binnen de OR

Blok 3: Ontwikkeling van de OR en de leden

Wat kan een OR doen om er het maximale rendement uit te halen?

Je twee dagen onderdompelen in het OR-werk. Dingen durven doen waar je in eerste instantie niet aan denkt. Open staan voor feedback. Ideeën in de praktijk uitproberen en de durf hebben om te laten zien waar je voor staat.

Wat kost het?

Je twee dagen onderdompelen in de praktijk van het OR-werk is zeker niet duurder dan een gewone starttraining. De OR beslist zelf welke modules hij wil gebruiken. ORvaring kan in company, verspreid over verschillende dagen maar ook in een conferentiecentrum met een overnachting uitgevoerd worden. Wij maken graag een voorstel op maat voor een maatwerktraining met een hoog rendement.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat ORvaring ® iets voor uw OR is, bel dan met: 030 – 637 12 42 of mail naar info@mede.nl.