integraal overleg

Ontwikkelingen in sectoren gaan steeds sneller en lijken ook complexer te worden. De grenzen van de eigen organisatie worden continu veranderd. Marktwerking, ketenverbindingen, verplatting.

Van medewerkers wordt enerzijds steeds meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd, anderzijds wordt door verdergaande informatisering en automatisering in bepaalde functies, de inbreng van sommige medewerkers in het productieproces kleiner.

Andere manieren van samenwerking komen in beeld, die steeds meer vragen aan communicatievaardigheden en in ICT-vaardigheden. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken speelt in meerdere sectoren. Kortom een uitdaging voor HR om de organisatieontwikkeling te ondersteunen met stevig HR-beleid en goedwerkende HR-instrumenten.

Binnen deze snel veranderende omgeving speelt de medezeggenschap een belangrijke rol. De rolkeuze is daarbij van belang. Deze wordt in sterke mate bepaald door de context waarbinnen de veranderingen spelen.

 

Kiest de medezeggenschap ervoor om zelf inhoudelijk een oordeel te vellen? En hoe verbindt de OR zich dan met wat er bij medewerkers speelt en leeft?

Kiest de medezeggenschap ervoor om vooral iets te vinden van hoe het proces van de verandering moet worden ingezet?

Focust de medezeggenschap zich op hoe omgegaan dient te worden met de personele gevolgen van de in te zetten verandering?

 

MEDE ondersteunt door:

  1. Het inzicht te geven in de verandering door deze goed te plaatsen binnen de context van de eigen sector en maatschappelijke ontwikkelingen.
  2. De medezeggenschap te helpen bij het kiezen van een rol, die past bij de uitdaging die voorligt. De OR stevig te spiegelen, te laten kijken naar zichzelf en naar wat er nodig is om de uitdaging aan te gaan.
  3. Hierop een op maat gesneden begeleidingsaanpak voor te stellen.
  4. Inhoudelijk, strategisch en procesmatig te adviseren waar dat nodig is.
  5. De OR te leren omgaan met dit soort processen in de toekomst.