Schoolbord met "Upgrade Thinking"

Er is veel in beweging op  het gebied van OR-opleidingen.  Veel organisaties zoeken naar nieuwe manieren om OR-leden op te leiden en de medezeggenschap op een hoger plan te brengen.  Een opleidingsadvies ondersteunt u bij het opzetten van een eigentijds ontwikkelplan voor de medezeggenschap.  Een ontwikkelplan dat niet alleen de OR-leden zelf, maar de gehele medezeggenschap in uw organisatie verder brengt.

Leren omdat het er toe doet

Het traditionele beeld van leren is dat je dat doet voordat je op de praktijk wordt losgelaten.  Eerst school, diploma en dan de praktijk. Leren is dan een zelfstandige activiteit, die plaats vindt in een lokaal, of in het geval van OR-trainingen in een hotel of conferentiecentrum.

Wij breken met dit beeld. OR-leden leren verreweg het meest door te doen. Door leren te verweven met de praktijk is een veel hoger rendement te halen. En dat is nodig want OR-leden hebben weinig tijd en hun agenda is overvol.

Leren in de praktijk, leren van de praktijk

OR-werk is veelzijdig werk, vraagt veel analyse, afstemming, netwerken, samenwerken en tal van communicatieve vaardigheden.  Het bestaat uit een uiteenlopende reeks projecten, van abstract strategisch beleid tot en met het beoordelen van concrete veiligheidssituaties. Het vraagt om zelfstandig oordelen en beslissen. OR-werk geeft volop mogelijkheden om uw persoonlijke competenties te ontwikkelen.

Een individueel  leerplan stelt OR-leden in staat om aan het einde van de zittingsperiode de verworven kennis en competenties aantoonbaar te maken en mee te nemen in hun persoonlijk ontwikkelings- of loopbaanplan.