e-learning

Werkt u als OR-lid bij een organisatie met meerdere vestigingen verspreid over het land? Of werkt u bij een buitendienst met als ‘standplaats’ uw auto, de Starbucks of thuis? Of werkt u op een kantoor waar Het Nieuwe Werken is geïntroduceerd en is papierloos werken het uitgangspunt?

MEDE helpt uw OR om aansluitend bij deze omstandigheden een manier van werken te ontwikkelen die past bij deze situatie en ontwikkelingen. Wees niet bang: wij zijn geen ICT-specialisten, maar we helpen u wel om een goede werkmethode te ontwikkelen die én past bij de nieuwe tijden, én pragmatisch is, dus aansluit bij wat voor u en uw OR werkt.

Waar kunt u aan denken?

– effectiever en efficiënter inrichten van overleg als middel om af te stemmen;

– slim inrichten van middelen om informatie met elkaar te delen, variërend van documenten in de ‘cloud’, als real time documenten samen bewerken, tot en met het inzetten van social media voor onderlinge communicatie en afstemming

– uiteraard leggen we een verband met de manier waarop de OR, gebruik makend van moderne middelen, het contact met de medewerkers kan verbeteren (zie ook de toelichting bij het thema ‘dialoog met de medewerkers’.

– specifieke aandacht voor de rollen van voorzitter, secretaris en/of ambtelijk secretaris in een veranderen manier van werken