‘De invloed van de verkennende OR’

Bezuinigen doen gemeenten al jaren. De kaasschaafmethode biedt geen soelaas meer. Het gaat nu om fundamentele keuzes in de kerntaken en om ingrepen in de bedrijfsvoering. Met gevolgen voor medewerkers. De OR kan een actieve rol spelen bij de voorbereidingen van voorstellen en bij de uitwerking van de bezuinigingen in de organisatie. Dan moet de OR zich niet laten weerhouden door het politieke primaat.

Werkwijze en inhoud

Allereerst gaan we na welke ontwikkelingen het voor uw gemeente noodzakelijk maken om te bezuinigen, vervolgens op welke wijze uw OR bij de bezuinigingsoperatie betrokken is en welke formele rol de OR en het GO spelen. We staan stil bij het politiek primaat. Is het formele kader duidelijk, dan krijgt u aanbevelingen hoe de OR een actievere rol kan spelen in het verstandig en rechtvaardig afslanken. Daarbij past een eigen toekomstvisie van uw OR bij de vormgeving van de organisatie. Ook besteden we aandacht aan hoe de OR er aan kan bijdragen dat medewerkers zich gehoord voelen en hoe de OR aandacht kan geven aan de medewerkers die ‘reorganisatiemoe’ dreigen te worden.

Resultaat

  • na de training kunt u een actievere rol spelen bij ingrijpende organisatiewijzigingen;
  • u kent de belangrijkste beïnvloedingsmomenten en weet met welke middelen u die kunt gebruiken;
  • u weet hoe medewerkers bij veranderingen betrokken kunnen worden;
  • u weet op welke wijze de gevolgen voor medewerkers opgevangen kunnen worden en welke rol de OR daarin kan spelen.

Voor wie

Voor OR-leden en leden van OR-commissies die de rol van de OR bij bezuinigingen willen vergroten.

Praktische gegevens

Duur:

1-daagse training begint om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur

Data:

2 november 2015

Trainer:

Marcel Daems

Plaats:

Een centraal gelegen locatie in de regio Utrecht

Kosten:

€ 375,- per deelnemer, exclusief BTW

Inschrijven voor de cursus