NIEUW voor kandidaten!

Voor medewerkers die overwegen zich kandidaat willen stellen, hebben wij een speciale e-learningmodule ontwikkeld!

Startende OR-leden en DB’s

Speciaal voor startende ondernemingsraadsleden, hun voorzitters en secretarissen biedt MEDE een op hun situatie en vraag toegesneden aanbod. Actueel, inspirerend en ondersteunend voor de specifieke vragen waar u als starter tegenaan loopt.

Starttraining OR-leden

Begint u als OR-lid? Houden de volgende vragen u bezig? Dan is deze training voor u geschikt!
Wilt u zich goed voorbereiden op uw rol? Wat mogen en kunnen we als OR? Binnen welke context opereer ik als OR-lid en wij als OR? Hoe verhouden we ons tot organisatie, bestuurder en collega’s (de achterban)? Hoe zou ik medezeggenschap willen invullen?

Starttraining nieuwe DB-leden

U bent onlangs gestart als voorzitter, secretaris of ambtelijk secretaris. Hoe gaat u uw (nieuwe) rol binnen de OR met succes vormgeven? MEDE geeft u in deze training handvatten voor de organisatie van het OR-werk, het leiden van de vergadering en een goede samenwerking binnen het DB. Er is aandacht voor uw eigen motivatie en taakopvatting, roloriëntatie, het voeren van regie op het proces en het leiding geven aan zelfsturende teams.

E-learning: introductie OR en WOR

Via deze handige e-learning module wordt u voorbereid op uw nieuwe rol. De belangrijkste basiskennis leert u in uw eigen tempo! Via uw computer, tablet of smartphone, bekijkt u filmpjes, presentaties en maakt u uw opdrachten/testjes. Via een discussieplatform kunt u met andere deelnemers van gedachten wisselen over wat u bezighoudt.

Wnra en ondernemingsraad

Elke ondernemingsraad bij de overheid krijgt met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) te maken met drie taken. Allereerst een taak op het proces zelf, ten tweede de taak voor de ondernemingsraad na opheffing van het Georganiseerd Overleg (GO) en tenslotte de taak om kennis van het privaatrecht te hebben.

Generatiepact bij gemeenten

Veel gemeenten zoeken naar een goede manier om handen en voeten te geven aan hun HR-beleid. Zo is het generatiepact, een cao-instrument dat ingezet kan worden om jongeren meer kansen te bieden om in te stromen of te blijven werken bij de gemeente, een hot item. MEDE helpt om de goede discussie te voeren.

Verdieping: vaardigheden/kennis

Rond een aantal thema’s en vaardigheden biedt MEDE via eendaagse trainingen en e-learning verdiepingsmogelijkheden aan.

E-learning: OR en social media

Als OR houdt je je ogen gericht op de organisatie. Die verandert vaak snel, mede als gevolg van veranderingen in de samenleving. Social media en mediadragers als tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken. Hoe ga je hiermee om? Door middel van deze e-learningmodule raakt u goed  ingevoerd in de (on)mogelijkheden voor uw ondernemingsraad!

DB en teamcoaching

Een OR is bij uitstek een ‘buitengewoon’ team, want de OR-leden hebben zich vrijwillig gemeld voor de taak, ze hebben elkaar niet gekozen, ze zijn (nog) niet specifiek opgeleid voor het OR-werk en het team is in essentie ’zelfsturend’. Het Dagelijks Bestuur kan het team steunen door regie te voeren op het werkproces en coachend leiding te geven zodat het team tot TOP-prestaties komt.

Conflicthantering voor DB-leden

Waar wordt samengewerkt kunnen conflicten ontstaan. Dat is niet leuk, maar wel nuttig, mits de conflicten goed worden ‘gemanaged’ door het DB. Door conflicten niet uit de weg te gaan, maar aan te pakken kan de OR zich juist ontwikkelen tot een (h)echt team en beduidend betere resultaten boeken. Reden te meer om meer te weten over conflicten en hoe hiermee om te gaan!