Ambtelijk secretarissen die een mooie blog schrijven over hun vak en wat ze daarin tegenkomen, maken kans op een echte MEDE-dopper! Als de blog door ons wordt gepubliceerd op onze site en viral wordt gemaakt, dan krijg je een prachtige MEDE-dopper als beloning.

Een eenzaam vak

Als ambtelijk secretaris kun je je soms best eenzaam voelen. Natuurlijk heb je de ondernemingsraadsleden als vaak leuke collega’s, en het dagelijks bestuur als vast sparringpartners, maar je positie is toch vaak uniek in de organisatie. Je bent meestal de enige die binnen de organisatie dit werk doet. Werk je in een team van AS-en? Dan heb je toch nog vaak één ondernemingsraad die je begeleidt. Even collegiaal overleg is mogelijk, maar toch…..

Waarom bloggen?

Omdat het helpt om te reflecteren op wat je doet. Zie het als een ‘openbaar dagboek’. Uiteraard zit er geen slotje op, dus besteed je net even meer aandacht aan keuze onderwerp en stijl. Maar het kan ook vergelijkbaar werken.Verder kan bloggen tot reacties en discussie leiden, die jou weer voeden met ideeën. Zie het als een heel open forum, waar anderen zich verbinden aan jouw onderwerp, aan jouw ideeën of juist met hele andere inzichten komen.

Waarover bloggen?

Dat kan werkelijk van alles zijn. Je observaties over hoe een ondernemingsraad succesvol kan zijn, of omgekeerd, waarom sommige patronen in een OR-team ertoe kan leiden dat de goede intenties stranden. Wat betekent om je rol te vervullen tussen ondernemingsraad, P&O, bestuurder? Hoe ondersteun je jouw dagelijks bestuur? Welke ruimte neem je, gun je jezelf, krijg je? Hoe spiegel je de ondernemingsraad? Wat maakt jou effectief in wat je doet? Welke toegevoegde waarde heb je als ambtelijk secretaris in perioden of momenten dat het voor de ondernemingsraad spannend wordt?

Hoe bloggen?

Als je nog nooit heb geblogd, kan de drempel best hoog zijn. Dat hoeft niet. Beginnen is belangrijker dan niet beginnen om een blog geschreven te krijgen. Dat klinkt bijna Cruijffiaans, maar die had dan ook vaak gelijk. Ook de bloggers van MEDE hadden voordat ze begonnen met bloggen soms weinig ervaring met schrijfwerk. We kunnen het echt allemaal leren. Behoefte aan tips over bloggen? BLOG TIPS website Mede.

Stuur je blog vóór 15 april mailt naar snap@mede.nl. Als hij door ons wordt gepubliceerd, dan ontvang je een unieke MEDE-dopper!

doppers