Ook binnen de GGZ is er sprake van opeenvolgende ontwikkelingen. Geldelijke belangen nemen steeds meer een prominente plek in als gevolg van externe invloeden van bijvoorbeeld politiek en zorgverzekeraars. Productiviteit wordt nog belangrijker. Met de focus op productiviteit vanuit de organisatie zie ik dat de aandacht en energie van medewerkers zich moet beperken tot het primaire werk. Hoewel ik zeker weet dat medewerkers niet minder betrokken zijn bij hun werk, zie ik als ambtelijk secretaris dat de betrokkenheid bij de organisatie en zo ook bij de medezeggenschap wel onder druk staat. De impact van individualisering – als een andere ontwikkeling – komt daar nog eens bij.

 

Vragen over organiseren van medezeggenschap GGZ

Dat deze ontwikkelingen leiden tot vragen over de manier waarop je medezeggenschap organiseert, is voor mij een heel logische. Moeten we ‘vasthouden’ aan formele medezeggenschap met een OR en OC of moeten we medezeggenschap informeler organiseren, waarbij medewerkers direct invloed hebben op hun werk? Of is een combinatie mogelijk? Vanuit mijn rol als ambtelijk secretaris met de focus op administratieve en organisatorische ondersteuning, ben ik me bewust van actuele ontwikkelingen en hun mogelijke invloed op medezeggenschap en participatie door medewerkers. De keuze is aan de OR en de OC’s hoe zij medezeggenschap willen vormgeven: een andere inrichting van de formele medezeggenschap en/of andere vormen gericht op bredere participatie door medewerkers? Wellicht ondersteun ik straks niet alleen de OC, maar ook werkgroepen medewerkers?

GGZ: focus op ontwikkelingen

De wereld verandert, ook die van de ambtelijk secretaris

De wereld verandert snel; ik ben ervan overtuigd dat medezeggenschap mee zal bewegen en dat ik mijn werkzaamheden daarop zal aanpassen: toenemende bewustwording van ontwikkelingen en de impact ervan op medezeggenschap, een bredere klantenkring, verschillende manieren om input van medewerkers te verzamelen en hen direct te laten participeren. Hoe medezeggenschap en participatie zich zullen ontwikkelen, is in ieder geval míjn focus.

 

Irene Deijl

Ambtelijk secretaris bij Rivierduinen

Kom ook naar de inspiratiebijeenkomst voor medezeggenschapsprofessionals op 6 oktober 2016