De kracht van social media

De medezeggenschap kan niet meer om social media heen!  Sociale media zijn middelen om nieuwe vormen van invloed en participatie vorm te geven. En dat is nodig want de rol van de medezeggenschap gaat nu echt veranderen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen steeds meer bij autonome teams. Online communicatie en interactie met medewerkers die vooral zelf verantwoordelijkheid nemen voor medezeggenschap krijgt een steeds grotere rol. Daarvoor moet je nieuwe media gaan inzetten, tijd voor communicatiestrategie 3.0! 

 • Wil je als OR social media strategisch gaan inzetten én een communicatiestrategie 3.O?

 • Wil je gebruik maken van de nieuwste kennis en de meest praktische tools en instrumenten? 

 • Wil je begeleiding door een specialist op het gebied van medezeggenschap en social media?

 • Wil je hoog rendement tegen lage kosten?

 • Wil je deelnemen wanneer het jou past én toch intensief online contact hebben met andere deelnemers en docent ?

 • Dan is deze online training echt iets voor jou!

Werkwijze en inhoud

Door middel van deze complete e-learning-training, neem je in drie modules achtereenvolgens de volgende stappen:

 1. Het digitale tijdperk in een vogelvlucht
  • Ontwikkeling van communicatie in de netwerksamenleving (van 1.0 naar 3.0).

  • Social media; krachtige middelen voor nieuwe medezeggenschap in veranderende organisaties. 

  • Toegevoegde waarde van social media voor de medezeggenschap.

  • Dealen met dilemma’s. 

   • Is de tijd van privacy nu echt voorbij? Belangrijkste vragen en antwoorden.

   • Nut en noodzaak van een social media gedragscode.

   • Casüistiek en praktijvoorbeelden.

 2. Participatie 3.0
  • Efficiënt en effectief kennis delen binnen de medezeggenschap; welke middelen zet je in? 

  • Interactie en digitale dialoog met de achterban en/of autonome teams.

  • Kennisdeling en interactie op grotere schaal

  • Gezocht OR-lid 3.0! Online leren en digitale competenties (quick scan).

  • Casus: Adviesaanvraag met inzet van social media

 3. Communicatieplan en strategie
  • Quick scan van de eigen OR; is de OR echt klaar voor de toekomst?

  • Communicatieplan; analyse van doelen en middelen, tips en handvatten.

  • Gebruik maken van een “social media dasboard”.

  • Strategie uitzetten; hoe pak je het aan en wie betrek je? 

Voor wie

Voor OR-leden en leden van OR-commissie communicatie die hun communicatieaanpak willen laten aansluiten bij mogelijkheden van social media.

Voor OR-leden en leden van OR-commissie communicatie die hun communicatieaanpak willen laten aansluiten bij mogelijkheden van social media.

integraal overleg

Praktische gegevens

Duur:

Online en blended training in doorlooptijd van drie weken begint elke maand.

Data:

Elke 1e van de maand.

Trainer:

Saskia Reijnen, Pinq

Plaats:

Lekker op je eigen bank, achter te computertafeltje thuis, in café of Starbucks met je laptop, PC of tablet.

Kosten:

€ 159,- per deelnemer.